No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

100 000 kr til Søndre Land


Hovedutvalget for kultur i Innlandet Fylkeskommune deler ut over 1,3 millioner kroner til 15 kunstnerresidenser i Innlandet.


Hovedutvalg for kultur annonserte hvilke residenser som mottar støtte i 2021. De fordelte totalt 1,34 millioner kroner til 15 residenser i Innlandet. Fra Gjøvikregionen er det to kunstnerresidenser som får støtte.

Formålet med ordningen er at bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet. Residensene skal gi økt produksjon av kunst og kultur og mer nasjonal og internasjonal utveksling på dette området. Søknadene blir vurdert ut ifra hvordan kunstnerresidensene vektlegger kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, aktivitetsmengde, gjennomføringsevne og utnyttelsen av ressurser og kapasitet. Residenser som i tillegg har tilbud til publikum, blir prioritert.

Madstun kunstnerresidens fra Søndre Land som får 100 000 kr i støtte.

Juryens beskrivelse:

Madstun er en møteplass for gruppebasert arbeid, med formål å bidra til skaping og formidling av samtidskunst på høyt nivå. Stedet inviterer til arbeid og sosialt samvær rundt konkrete oppgaver som innspillinger, innøvinger, kunstnerisk utforming, og annet prosjektarbeid. De fleste oppholdene har resultert i prosjekt i nærområdet, enten en konsert, utstilling eller foredrag. Madstuns profil kan defineres som tverrfaglig samtidskunst, som omfavner musikk, billedkunst, arkitektur, filosofi, litteratur, med fokus på nyskapning og originalitet. For 2021 ønsker Madstun å se på verden med post-Covid øyne, og ha «renessanse» som et slags stikkord. Madstun drives av musiker Jon Balke og billedkunstner Tone Myskja.


Residency Eina Danz dra Vestre Toten som får 200 000 kr i støtte.

Juryens beskrivelse:

Residency Eina Danz (R.E.D.) er en internasjonal kunst- og kulturarena og et regionalt kompetansesenter for dans med hovedfokus på residensvirksomhet, produksjon av dans og film, og annen kunst- og kulturformidling. R.E.D. har som mål å tilby nasjonale og internasjonale kunstnere bo og arbeidsopphold som skal tilrettelegge for prosjektutvikling av høy kunstnerisk kvalitet. Siden oppstarten i 2013, har R.E.D. gitt residensopphold til scenekunstfeltet med utøvere fra samtidsdans, balett, performance, butoh, akrobatikk, kontemporare sirkusformer og urbane stilarter. I tillegg har de ta imot kunstnere innen film, musikk, visuell kunst og ny-teknologi, ofte i samarbeid med dansekunstnere. Residensoppholdene avsluttes med en åpen visning der kunstnerne kan vise hvor langt de har kommet i prosessen. Kompetansesenteret og residensvirksomheten drives av danser Ella Fiskum.