No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

2 millioner til utvikling


Regionstyret bevilget den 5. september over 2 millioner kroner til utvikling av ulike prosjekter, mulighetsstudier og kommunikasjon.


Regionstyret bevilget den 5. september over 2 millioner kroner til utvikling av ulike prosjekter, mulighetsstudier og kommunikasjon.

  1. Treårig tilskudd til HelseInn for videreutvikling av Verksted for integrerte helsetjenester. Det bevilges kr. 900.000,- i partnerskapsmidler til HelseInn fordelt over årene 2022 t.o.m. 2024, med et årlig tilskudd på kr. 300.000,- til videreutvikling av Verksted for integrerte helsetjenester (VIH).
  2. Søndre Land kommune innvilges et tilskudd fra partnerskapsmidlene for 2022 på inntil kr. 350.000,- til forprosjekt/mulighetsstudie for Valdresbanen i Gjøvik- og Valdresregionen.
  3. Det bevilges kr. 150.000 til arbeidet med gjennomføring av en forstudie for Fv33 som Nasjonal Turistveg.
  4. Regionstyret bevilger inntil kr. 200.000, – til arbeidet med et forsterket påvirkningsarbeid i regi av Gjøvikregionen utvikling og i samarbeid med Stor Oslo Nord.
  5. Regionstyret bevilger inntil kr. 150.000, – for utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi med budskapsplattform som grunnlag for et forsterket påvirkningsarbeid til Fv33 – oppfølging av arbeid med Veiforum og påvirkningsarbeid.
  6. Det gis en tilleggsbevilgning på kr. 300.000,- fra Gjøvikregionens partnerskapsmidler til gjennomføring av fase II i utredningen av en kombiterminal i Vestre Toten kommune.
  7. Det bevilges kr. 100.000 for å dekke kostnader til sekretariatsfunksjon og møtevirksomhet for strategisk forum for 2022.

Les protokollen fra Regionstyret 05.09.2022.