No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

700 000kr til Bolyst Land


Søndre og Nordre Land styrker samarbeidet om kommunikasjon og omdømme.


Søndre Land kommune har i flere år jobbet med å øke attraktiviteten og styrke omdømmet gjennom Bolyst Land. Arbeidet har bestått av målrettet kommunikasjon gjennom blant annet eget magasin og nettside som ble lansert i 2019.

Nå kobler Nordre Land seg på i arbeidet med å skape økt befolkningsvekst og vise frem Land-kommunene. Både Søndre og Nordre Land kommuner har i dag utfordring med for få ressurser på kommunikasjon, ved å samarbeide om dette vil begge kommuner kunne styrke kommunikasjonen og aktivitetene. Målet er å kunne jobbe tettere sammen om omdømmebygging, kommunikasjon og kompetanseheving innen kommunikasjonsfeltet.

Høsten 2022 sendte kommunene inn en felles søknad til Gjøvikregionen Utvikling som ble behandlet i Gjøvikregionen interkommunalt politisk 05.12. Vedtak:

  1. Søknad fra Søndre Land og Nordre Land kommuner om støtte til prosjektet Bolyst imøtekommes bevilling med inntil kr. 700.000 gjennom disponering av partnerskapsmidler.
  2. Midlene utbetales etter innsending av delrapport med prosjektregnskap etter første år og sluttrapport med prosjektregnskap etter avsluttet prosjekt.
  3. Bevillingen gjøre med forutsetning av at:
    1. Gjøvikregionen utvikling inviteres til deltakelse i styringsgruppen for prosjektet
    2. Arbeidet med Bolyst koordineres med Gjøvikregionens arbeid med kommunikasjonsstrategi, og gjennom dette aktivt bidrar til en samlet kommunikasjon fra og om Gjøvikregionen
    3. Det utarbeides en mer detaljert prosjektplan og delmål, samt et detaljert budsjett der det tydeligere går frem hvordan midlene disponeres.

Besøk nettsiden til Bolyst Land her.