No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Årsrapport 2021


Årsrapporten for Gjøvikregionen 2021 er klar!


Last ned rapporten her.

2021 var et år som ble preget av restriksjoner på grunn av pandemien, og som slik sett begrenset fysisk møteaktivitet og arrangement. På tross av dette har man i stor grad klart å holde trykket oppe med tanke på å realisere vedtatte målsettinger.

I forbindelse med behandling av nasjonal transportplan har man gjennom partnere i Stor Oslo Nord gjennomført et stort mobiliserings- og påvirkningssamarbeid. Sammen med flere titalls bedriftsledere har man synliggjort næringslivets behov for bedre og sikrere transportårer fra regionen til Osloområdet. Selv om en ikke fikk fult gjennomslag for en helhetlig utbygging av RV 4 mellom Oslo og Mjøsbrua fikk en uttelling ved at strekningene på Rv 4 mellom Mjøsbrua og Hunndalen og Roa – Gran ble tatt inn i den nasjonale transportplanen. Videre realiseres planene om å etablere timesavganger på Gjøvikbanen i løpet av høsten 2022.

Påvirkningsarbeidet med å sikre statlige arbeidsplasser har hatt høy prioritet og spesielt krevende har det vært å holde seg oppdatert omkring- og gi innspill til ny sykehusstruktur. Etablering av helsefellesskap mellom kommunene og Sykehus Innlandet har medført at kommunene har blitt utfordret til å samhandle tettere, og en har derfor etablert Helseregion Gjøvikregionen-Hadeland.

I en region som preges av en aldrende befolkning og der kommunene blir pålagt stadig nye oppgaver innen helse- og omsorgssektoren oppstår det et krav om å utvikle og ta i bruk nye innovative løsninger. Her bør regionen ha alle muligheter til å lykkes – bla a ved aktiv bruk av tilbudene som gis ved Verksted for Integrerte Helsetjenester, men her kunne en ønsket at kommunene var enda mer framme i skoa ved å utnytte mulighetene ved konkrete bestillinger til Verkstedet og partene som betjener det.

Gjøvikregionen har i tett samarbeid med næringsrådgiverne i kommunene prioritert innsatsen ved å legge til rette for nærings- og arbeidsplassutvikling. Bl a har en høstet gode erfaringer med å planlegge for- og legge til rette for en batterifabrikk. Erfaringer fra dette samarbeidet har ført til at det er vedtatt et forsterket næringssamarbeid og varig videreføring av næringsprogrammet. Arbeidet med CROSS-verksted og tilrettelegging mtp etablering av nasjonal cybersikkerhetsklynge har pågått for fullt.

Den regionale samhandlingen har hatt en god utvikling og kommunene synes å finne sammen til stadig flere samarbeidsprosjekt og prosesser – en vil her spesielt dra fram det omfattende arbeidet knyttet til å utvikle en helhetlig plattform som kan danne grunnlaget for vesentlig mer interkommunalt samarbeid.

Stian Olafsen, Regionleder.

Last ned Årsrapport for Gjøvikregionen 2021: