No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Årsrapport 2020


2020 har vært et spesielt, men begivenhetsrikt år for Gjøvikregionen.


Årsrapporten for Gjøvikregionen 2020 er nå klar til lesing.

Rapporten kan lastes ned nedenfor og leses i sin helhet – her får du høydepunktene fra rapporten:

  • Arbeidet med Bright House fase 2 har gått i henhold til planen, og vi er på god vei til å etablere Bright House som møteplass, og arena for innovasjon og entreprenørskap i Gjøvikregionen. I 2020 ble det gjennomført over 50 arrangementer i Bright House (fysisk/digitalt), med over 1600 deltakere.
  • Utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi for studiebyen Gjøvik ble startet, etter initiativ fra strategisk samarbeidsforum for studiebyen Gjøvik. Det ble etablert et godt samarbeid på tvers av flere aktører, og det ble utarbeidet flere tiltak for å sikre tydelig og god profilering av studiebyen Gjøvik.
  • Cybersatsningen i Gjøvik- og Lillehammerregionen er godt kjent nasjonalt og får stor oppmerksomhet som følge av utviklingen ved NTNU i Gjøvik, og Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Siste halvår av 2020 ble det etablert 63 nye arbeidsplasser, hovedsakelig i Gjøvik som et resultat av Cyberlandprosjektet.
  • Stor-Oslo Nord prosjektet fortsatte det gode arbeidet i 2020, målene for Gjøvikbanen og Rv4 er ennå ikke oppnådd. I juni 2021 vil endelige prioriteringer i NTP vedtas.
  • I august 2020 ble Verksted for integrerte tjenester åpnet i Bright House. Det har vært høy aktivitet i verkstedet og det har kommet på plass flere samarbeidsprosjekter og flere initiativ til prosjekter.
  • Totalt 16 bedrifter/prosjekter i Gjøvikregionen fikk støtte gjennom Næringsutviklingsprogrammet, i tillegg ble 9 bedrifter tildelt ekstraordinære koronamidler. Det ble skapt 25 arbeidsplasser som et resultat av utvikling og vekst i næringslivet.
  • Gjøvikregionen Utvikling skiller seg ut som en viktig aktør for entreprenørskap og innovasjon i regionen. Næringsutviklere og innovasjonsmiljøet samarbeider bra om å legge til rette for innovasjonsprosjekter. Det ble gjennomført 31 gründersamtaler, hvilket er en stor økning fra tidligere.
  • CROSS innovasjonsverksted skal løse konkrete utfordringer i bedrifter ved hjelp av kompetanse på tvers av bransjer og fag. Det ble gjennomført et av fire innovasjonsverksteder, samt to webinarer. Tilbakemeldingen fra casebedriftene var god.
  • International Network of Norway fikk en økning på 50 personer i 2020, det har vært flere arrangementer, og kvaliteten har vært god, hvilket er mye av suksessfaktoren.
  • Gjøvikregionen Utvikling har i store deler av 2020 ivaretatt sekretærfunksjonen for møter i det interkommunale koronakoordineringsmøtet, som har bestått av kommuneoverleger, ordførere, kommunedirektører/rådmenn.