No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Biovalley


Norges Grønne motor som kan skape 25 000 nye arbeidsplasser.


Biovalley er et regionalt partnerskap som skal være pådriver for etablering, investeringer, gode rammevilkår og kompetansedeling innen grønn næring og grønn omstilling i Innlandet.

Bioøkonomistrategien er vedtatt i felles fylkesting i Opland og Hedmark i 2017, strategien består av en omfattende målstruktur med 5 hovedmål, 13 strategiområder og 50 tiltaksområder.

Mål:

  1. Innlandet skal ha tilgang på nødvendig kompetanse og kunnskap for å videreutvikle bioøkonomien regionalt.
  2. Innlandet skal ha attraktive etablerer- og utviklingsmiljø for biobasert verdiskapning.
  3. Innlandet skal være ledende i utviklingen av en bærekraftig og kunnskapsbasert produksjon av bioressurser.
  4. Innlandets bioøkonomisatsning skal gi grunnlag for en felles og målrettet innsats, være initierende ovenfor alle relevante aktører og forpliktende for alle involverte.
  5. Innlandet skal påvirke og være en pådriver i bioøkonomien, og drive aktivt informasjonsarbeid ovenfor næringsliv og samfunn.

Samarbeidspartnere:

Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Norwegian Wood Cluster, NCE Heidner Biocluster, NHO Innlandet. Innovasjon Norge, Norges Bondelag og Landbruksråd Innlandet.

Les mer på www.biovalley.no