No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Cybersikkerhetsklynge


Cybersatsningen i Innlandet styrkes med faglig sterk cyberklynge.


En storsatsning innen cybersikkerhet etableres i Innlandet for å skape Norges fremste økosystem innen cybersikkerhet. Et stort apparat sammensatt av ulike aktører med forskjellig kompetanse er satt sammen for å etablere et klyngesamarbeid som fra mai 2022 skal bygge opp Norges største episenter innen cybersikkerhet for å styrke virksomheters innovasjonsevne og verdiskapning.

Tirsdag 11. januar ble det arrangert et digitalt kickoff med over 50 bedrifter der klyngesamarbeidet ble presentert, og ulike aktører presenterte sine refleksjoner og intensjoner ved å delta i klyngesamarbeidet. Flere trakk frem det enorme potensiale av kraften som ligger i et slikt klyngesamarbeid som en av de fremste fordelene. Det handler i bunn og grunn om å skape trygghet og sikkerhet for privatpersoner som brukere, bedrifter og ikke minst for samfunnet når digitaliseringen gjør oss mer og mer sårbar for aktører med kriminelle hensikter.

Etableringen av cybersikkerhetsklyngen er et samarbeid mellom Cyberland og Digital Innlandet, det har over en lang periode vært jobbet grundig med utvikling av økosystemet for cybersikkerhet i Innlandet, og det er gjort en solid jobb med å danne grunnlag for en klyngeetablering. Det er et sentralt mål og ambisjon om å etablere en klynge som oppnår Arena status i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters i 2023.

Det er etablert et interimstyre som skal sørge for etablering av klyngen og legge til rette for langsiktig realisering av aktiviteter som bidrar til innsikt, relasjonsbygging, kunnskapsdeling og posisjonering frem til mai 2022. Styret består av representanter fra Gjøvikregionen Utvikling v Tore Jan Killi (leder), Sigrun Bock, TietoEvry (nestleder), Lillehammerregionen Utvikling, Innlandet fylkeskommune, NTNU i Gjøvik, Ikomm, Houmb AS, Eidsiva, Buypass, Sykehuset Innlandet og Recab Norge.