No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Løsninger for fremtiden


Økt effektivitet med støtte fra Næringsutviklingsprogrammet.


Skogplanter Øst er Norges største leverandør av skogplanter, og dyrker årlig frem 21 millioner skogplanter ved bruk av foredlet plantemateriale. En årlig produksjon vil i sin levetid binde mer enn 500 millioner tonn CO2.

I takt med selskapets vekst og økt fokus på effektivitet og kvalitet, har behovet økt for å finne nye digitale verktøy og løsninger som ivaretar helheten.

Behovsanalyse

Gjennom en grundig kartleggingsprosess av de faktiske behovene ble det sommeren 2021 iverksatt sonderinger for å se om det allerede fantes digitale verktøy som kunne gi trygghet og forutsigbarhet på leveransene. Det ble klart at eksisterende systemer var komplekse og at en eventuell implementering ville kreve store ressurser hos Skogplanter Øst.

I løpet av høsten ble det innledet samarbeid med en leverandør som kunne dekke behovene, og som kunne implementere flere systemer i løsningen for å gjøre arbeidsflyten bedre. Løsningen handlet i stor grad om å automatisere arbeidsflyten for å frigjøre ressurser for å gjøre helheten bedre.

«Det viktigste i første omgang var å få på plass regnskap, fakturering og lønn, gjennom våren ble det jobbet intensivt med å implementere ordre og-logistikksystem,» sier Hans Christian Solbakken i Skogplanter Øst.

Støtte fra Næringsutviklingsprogrammet

Midlene fra Næringsutviklingsprogrammet var med på å realisere en digital løsning som samler lønn, fakturering, ordre og leveranser i ett og samme system. Fortsatt er det behov for investeringer for å gjøre produksjonen mer bærekraftig og fremtidsrettet. Her tenkes det på en digital tvilling, IOT og ulike sensor-systemer for å tilrettelegge for en enda mer bærekraftig utvikling. Robotpakking for økt effektivitet samt det å bygge opp en lab for å kartlegge hvordan en kan få til enda bedre planter.

«Vi har fått nye systemer, men kanskje enda viktigere er alt vi har lært underveis i denne prosessen, om oss selv, og hvilke prosesser som skjer når og hvorfor. Dette er viktig både for oss og for kunden», avslutter Hans Christian Solbakken i Skogplanter Øst.

Om støtteordningen

Næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen er en felles satsing for næringsutvikling i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land kommune. Formålet er å skape flere arbeidsplasser for privat næringsliv i Gjøvikregionen.

Programmet retter seg mot små og mellomstore bedrifter, men kan også gi støtte til nettverk og nyetablerte bedrifter. Satsningsområder for næringsprogrammet er industri, bio og IKT.

Les mer om Næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen.

Har du spørsmål om Næringsutviklingsprogrammet?

Ola Langedal

Leder for næringsprogrammet i Gjøvikregionen Utvikling

Ola har ansvar for å koordinere og lede programmet i samarbeid med de kommunale næringsrådgiverne, og skal jobbe med dette 40 % frem til sommeren 2023.

ola.langedal@vestre-toten.kommune.no