No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Får verdifull støtte


Gjøvik-bedriften Vixel får med seg store nasjonale aktører på laget.


Investorene Construct Venture og Skagerak Maturo ser potensiale i den lokale
bedriften Vixel og sikrer finansiering på 21 millioner som skal hjelpe selskapet
ut i markedet og bidra til å redusere feil i byggeprosjekter.

Selskapet Vixel ble etablert i 2014 av Gjøvik-gutten Rune Vandli, og har siden den
gang vokst til å bli en nasjonal spydspiss innen VR-teknologi.

I disse dager har Vixel hentet kapital for å vokse, og det er AF-Gruppen og OBOS
samt Skagerak Maturo som går inn på eiersiden.Construct Venture er AF og OBOS
sin felles satsning i vekstselskaper med mål om å bedre måten bransjen jobber på.
Skagerak Maturo har hovedsete i Kristiansand og er av Norges største institusjonelle
tidligfaseinvestorer, med nylig engasjement på Hamar.

De ansatte i Vixel har bakgrunn fra NTNU, og det er naturlig å se dit for videre
rekruttering. Med denne finansieringen skal Vixel rekruttere i alle ledd av
organisasjonen, som utviklere, fagprosesser (bygg og mekanisk), marked,
brukerdesign, forretningsutvikling og ledelse.

Produktet investorene har troen på heter Vrex og er en skybaserte virtual reality
løsning som skal forbedre samhandlingen innenfor bygg-, anlegg- og
eiendomsnæringen ved hjelp av VR-teknologi. Løsningen lar prosjektdeltakere og
andre interessenter mulighet til å gå inn i 3D-modellen (BIM) av et byggeprosjekt i
planleggingsfasen, og oppleve prosjektet på en intuitiv og naturlig måte.

Virtuelle møter i 3D-modeller i prosjekteringsfasen gir mulighet til å diskutere
komplekse problemstillinger, løse saker og delegere arbeidsoppgaver direkte i
Virtual Reality, og dermed spare både tid, penger og miljøet. Flere feil blir funnet og
løst tidligere enn før, samtidig som det reduserer reiseaktivitet, dette betyr
besparelser av tid, penger og klima. Vrex sin systemarkitektur er utviklet for å
prosessere enormt store prosjekter raskt, som gjør at det like enkelt å møtes som å
ta en prat på telefonen. Man kan møtes virtuelt uansett hvor prosjektdeltakerne
befinner seg i verden. På den måten blir byggeplass og rådgivende kontorer koblet
sammen for effektiv samhandling.

Løsningen har vært testet ut i AF siden våren 2019, og erfaringene deres har nå
ledet til at de går inn som eiere i Vixel.

Construct Venture-direktør Jan Fossgård har stor tro på løsningen:
– Det er flere større aktører fra både entreprenør- og konsulentbransjen som over tid
aktivt har testet ut ulike VR-programvareleverandører for å evaluere nytten av VR.
Man begynner i økende grad å se en nyttefunksjon av teknologien som et
samhandlingsverktøy, og Vixel er spesielt interessant for oss på grunn av
arkitekturen på programvaren og hvor fremtidsrettet denne er , mener han.
I tillegg til byggebransjen er løsningen tilpasset mekanisk industri, vareproduksjon og
andre som benytter CAD verktøy i sine prosjekter.

Partner i Skagerak Maturo, Terje Berg-Utby tror bruk av VR vil bidra til å endre
måten byggebransjen arbeider på:
– Vi investerer i teknologi som bidrar til økonomiske besparelser for ulike
industrivertikaler ved å effektivisere prosesser og bidrar til redusert utslipp. Vi har
stor tro på VR/XR som det neste steget for mer effektiv samhandling. Nå er
teknologien endelig tilgjengelig for massemarkedet – og Vixel ligger helt i front på å
industrialisere teknologien.

Om Construct Venture:
Med sin satsing på vekstselskaper gjennom Construct Venture, vil AF Gruppen og
OBOS bidra til å skape en smartere og mer fremtidsrettet leverandørindustri innen
bygg og anlegg som også sikrer bransjen konkurransekraft. Samarbeidet er
industrielt forankret basert på smart kapital, der AF og OBOS i tillegg til finansiell
styrke bidrar med bransjekompetanse, prosesser og velfungerende systemer.
Selskapene tilgjengeliggjør sine prosjekter for utprøving og utvikling av teknologi
konsepter i storskala.

Om Skagerak Maturo:
Skagerak Maturo er en tidligfase investor som investerer i banebrytende teknologier
med sterk positiv innvirkning på omgivelsene. Klimaendringer, ressursknapphet og
demografiske endringer er noen av utfordringene hvor teknologiske nyvinninger i
vesentlig grad kan bidra. I mer enn 15 år har teamet bygget suksessfulle
virksomheter sammen med fantastiske gründere. Teamet har fått lang erfaring fra å
utvikle selskaper i tidlig fase til internasjonale suksesser.