No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Attraktiv for bosetting


Økende utpendling og innpendling i Gjøvikregionen


Innpendling til stadig mer og flere attraktive arbeidsplasser i regionen

Bosetting i Gjøvikregionen er på vei til å øke i popularitet. I løpet av de tre siste årene ser vi at Gjøvikregionen har hatt en sterk og positivt økende næringsattraktivitet. Gjøvikregionen har nå klatret opp til å være den åttende mest attraktive regionen i landet for næringsliv i den siste treårsperioden. (Telemarksforskning 2018). For at næringslivet skal være konkurransedyktige og oppfylle økende krav til kvalitet og leveringsdyktighet må de ha tilgang til topp nasjonal- og internasjonal kompetanse.

Les mer om oppgangen til næringslivet i Gjøvikregionen.

Økende utpendling

Antall personer som pendlet ut av Gjøvikregionen økte en del i 2017. Dermed økte «underskuddet» av arbeidsplasser i 2017 etter å ha hatt en synkende trend siden 2000. I følge Telemarksforskning er dette «et godt tegn». Økt antall personer som pendler ut betyr at det er flere som velger å bosette seg i Gjøvikregionen selv om de ikke har arbeid der. Gjøvikregionen framstår derfor som attraktiv for bosetting.

Økende innpendling

Det er klart flest innpendlere fra Hamarregionen til Gjøvikregionen. Alle regionene – fra Lillehammer i nord til Asker i syd har bidratt med flere innpendlere til Gjøvikregionen i 2017 sammenlignet med situasjonen i 2006.

Spesielt stor er økningen av innpendlingen fra Oslo- og Hamarregionen til Gjøvikregionen. Pendlingen fra regionen til Oslo er avtagende. Mens det i 2007 pendlet 1277 fra Gjøvikregionen til Oslo, var antallet sunket til 1076 i 2017. Tilsvarende økte antallet som pendlet fra Oslo til Gjøvik med 101 personer fra 2007 til 2017. I snitt dagpendler det 1200 personer fra Hamar- til Gjøvikregionen.