No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

God utvikling i Nordre Land


118 flere sysselsatte i privat sektor i dag sammenlignet med 1. kvartal 2016


Ordfører Ola Tore Dokken fastslår at en stor del av veksten i sysselsetting kommer innen industri. Han sier at dette skyldes både vekst i ordreinngang og inntjening i noen av de største bedriftene og at en i tillegg også ser en positiv utvikling i mindre bedrifter. Dokken sier videre at et godt og tett samarbeid med Landsbyen næringshage og kommunene har vært med på å gi disse gode rammebetingelser og tilgang på nødvendig kompetanse for en positiv utvikling.

I løpet av de siste 12 måneder har antall nye arbeidsplasser innen privat sektor økt med 23. Størst økning er det innen tertiærnæringer, service- og varehandel (39), uendret antall sysselsatte innen jord/skogbruk.

I Nordre-Land har det i løpet av det siste året vært en stor nedgang i antall sysselsatte innen helse- og sosialtjenester. Nedgangen i helse og sosial kan ifølge ordfører Dokken forklares utfra tre hendelser siste år:

  • Nedleggelse av asylmottak
  • Nedleggelse av bofellesskap for mindreårige flyktninger
  • Flytting av arbeidsplasser innen barnevern til Gjøvik

Utdanningsnivået i Nordre-Land er hevet betraktelig siden 2005. Andel med høgskoleutdanning er steget fra 12,7% i 2005 til 18,3% i 2017.  I følge ordfører Dokken kan dette forklares med at det er en del av en generell utvikling i samfunnet, og at man har sett en utvikling i næringslivet i Nordre Land hvor det utvikles flere spennende jobber med høyere kompetansekrav. Et eksempel på dette er Dokka Fasteners  som har utviklet seg til å bli en verdensleder innen automatisering av produksjonen. Antallet ansatte øker og arbeidsoppgavene forandres.