No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Verdi for LESS og Ragasco


Kloke hoder var samlet til CROSS innovasjonsverksted i Katapulten.


Nesten 50 personer fra store deler av Innlandet var samlet til CROSS innovasjonsverksted – samhandling på tvers. Her møttes folk med ulik kompetanse og bakgrunn som i løpet av fire timer skulle se på nye ideer og nye forretningsmuligheter for to caser som ble presentert. Denne gangen var det LESS og Hexagon Ragasco som skulle bryne deltakerne med gode problemstillinger.

Deltakerne ble delt inn i fire grupper der to av dem gjennom en mini designsprint skulle se på nye funksjoner, produksjonsmetoder og alternative bærekraftige materialvalg for LESS-båra, mens de to andre gruppene skulle se på bærekraftige forretningsområder for sirkulær gjenbruk av gamle/defekte kompositt gassbeholdere.

På programmet var også et foredrag i regi av Innovasjon Norge om EU’s Green Deal og hva det vil bety for våre bedrifter og vårt virkemiddelapparat.

Tilbakemelding fra deltakere:

  • Nyttig å tenke kreativt sammen, tverrfaglig kompetanse gir godt grunnlag for gode diskusjoner.
  • God informasjon i forkant om bedriftene og de aktuelle casene.
  • Nyttig å jobbe i grupper.

Konseptet CROSS der folk med ulik bakgrunn som ikke kjenner hverandre blir satt sammen for å løse oppgaver, er både energigivende og kreativt!

Om CROSS:

CROSS Innovasjon på tvers er et verksted for løsning av innovasjonsmulighet gjennom bruk av tverrfaglig kompetanse fra industri, teknologi, landbruk og sterke FoU-miljøer. CROSS er utviklet av Gjøvikregionen Utvikling og Innovasjon Norge, med støtte fra Innlandet  fylkeskommune og i et samarbeid med NTNU Gjøvik, SINTEF Manufacturing, Eidsiva, Raufoss Industripark, Mustad Næringspark, NIBIO Apelsvoll, Total Innovation, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre Raufoss og NCE Manufacturing.

Les mer om CROSS Innovasjonsverksted her.