No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Haster med avklaring


Gjøvikregionen IPR krever vedtak om Mjøssykehuset.


Gjøvikregionen IPR står samla bak kravet om at helseministeren nå sørger for fortgang i saken om framtidig sykehusstruktur i Innlandet.

Gjøvikregionen IPR vil understreke betydningen av at det nå fattes endelig vedtak om etableringen av Mjøssykehuset på Moelv så raskt som mulig. Enigheten om etablering av sykehus på Moelv er stor, og det er kun sluttspurten som gjenstår. Det er gjennomført en rekke utredninger i mange år og vi mener grunnlaget for beslutning i saken er på plass. Tilleggsutredningene bestilt av helseministeren i forrige foretaksmøte bekrefter dette.

Foretaksmøtet vedtok 21. november 2022 følgende:
Foretaksmøtet ber Helse Sør-Øst RHF innen 10.03.23 belyse:

  • Hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom.
  • Mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart.

Medvirkningsorganene i Sykehuset Innlandet fraråder en trinnvis utbygging. Samlet sett vurderer Sykehuset Innlandet at en trinnvis utbygging ikke reduserer risiko i omstillings- og utviklingsprosessene.

Sykehuset Innlandet melder også at dersom man skal kunne holde framdrift i konseptfasen må et retningsvalg være avklart i løpet av april 2023. Gjøvikregionen IPR forventer at skissert framdrift nå overholdes av alle parter. Og at avklaringen som kommer fra helseministeren i foretaksmøtet 10. mars sørger for en fortsatt god spesialisthelsetjeneste i Innlandet i årene som kommer.