No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Innlandspolitikere prioriterer Rv4


Innlandet fylkeskommune prioriterer en helhetlig utbygging av
RV4 fra Oslo til Mjøsbrua.


Utvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune innstiller til en helhetlig utbygging av Rv4. Prioriteringene kan være avgjørende for hvordan Innlandet skal utvikle seg i framtida.

Innlandet fylkeskommune mener at prosjekter som ligger inne i eksisterende Nasjonal transportplan må realiseres fullt ut. Det er viktig at det sikres tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, slik at funksjonen opprettholdes og at etterslepet reduseres.

Og når det gjelder andre konkrete prosjekter, prioriterer Innlandet fylkeskommune en helhetlig utbygging av Rv4 fra Oslo til Mjøsbrua.

Næringslivet og eksportindustrien langs hele Rv 4 sørover fra Gjøvik er helt avhengige av et mer helhetlig, effektivt og velfungerende transportsystem for å opprettholde og utvikle sin konkurransekraft mot det internasjonale markedet. Framkommeligheten er særlig utfordrende fra Nittedal (Viken) og videre til og igjennom Oslo.

I påvente av at helt nødvendige tiltak med ny vegløsning på Rv4 Nittedal-Oslo, inkl. tunnel under Rotnes ferdigstilles, mener Innlandet fylkeskommune at kapasitetsøkende tiltak og vedlikehold må prioriteres. Strekningen mellom Hunndalen til E6/Mjøsbrua er en meget viktig pendler- og transportkorridor for Gjøvikregionen, og må prioriteres høyt.

Denne vegutbyggingen vil legge til rette for byutvikling i Gjøvik samt å forbedre sammenkoblingen av Mjøsbyene til ett sammenfallende bo- og arbeidsmarked.

Saksprotokoll UFS Innlandet fk den 7 mai 2020 (002)

Kartproduksjon Nye Veier