No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Kommune-CSIRT


Fylkesrådmannen foreslår å bevilge 8 millioner til etablering av kommune-CSIRT


Fylkesrådmannen i Oppland foreslår å bevilge kr 8 millioner til etablering av kommune-CSIRT  (Computer Security Incident Team) – et nasjonalt sikkerhetssenter for kommune. Etableringen er en del av Cyberland satsingen som Lillehammer og Gjøvikregionen har etablert sammen med Oppland Fylkeskommune. Tidligere er det bevilget kr 20 mill til NTNUs satsing på Cyber Range. Gjøvikregionen har IKT/cyber som et av tre hovedsatsingsområder.

Kommune-CSIRT satsingen bygger videre opp under satsingen på cyber- og informasjonssikkerhet. Pr i dag har ikke kommunal sektor et nasjonalt organ som kan forebygge- og bistå kommunene ved uforutsette IKT-hendelser.  I følge saksframstillingen til fylkesrådmannen vil etableringen av senteret få en viktig synergieffekt ved at en bygger på de mulighetene NTNUs Cyber Range gir, samtidig som Cyber Range vil få et utvidet og bredere fagmiljø i sin randsone.

Senteret skal levere følgende tjenester:

BASIS:

Løpende sortere, evaluere og distribuere informasjon og anbefale tiltak til deltagende kommuner basert på sårbarheter og trusler

Opplæring og trening

  • Utarbeide og gjennomføre opplæring innen sikker atferd og hvordan opptre for å redusere mulighet for å bli utsatt for datakriminalitet
  • Trene på å håndtere uønskede informasjonssikkerhetshendelser, både som et resultat av:
    • Sårbarhet, vanvare, uheldige omstendigheter
    • datakriminalitet

UTVIDET:

Gjennomføre tilstandsmålinger og gi råd og veiledning om hvordan redusere muligheten for uønskede hendelser

  • Tekniske undersøkelser
  • Arbeidsprosesser
  • Organisatoriske undersøkelser

Bistå med å sikre bestiller-kompetanse ved anskaffelse av ny funksjonalitet eller systemer

Bistå med kompetanse ved analyser og/eller tiltak på konkrete problemstillinger i kommunen

24/7

Etablere og installere sensorer som overvåker og måler tilstand i kommunens IT infrastruktur

Bistå ved incidenthåndtering