No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Kultur, opplevelser og mat


Flere aktører og økt verdiskapning innen lokalmat og reiseliv


KOM

Etter sommeren 2016 som ble tidenes reiselivssommer for Innlandet og Mjøsa ble det klart at Gjøvikregionen må holde entusiasmen, aktiviteten og interessen oppe. Og på den måten bidra til at næringslivet skal kunne ta ut gevinsten av økt oppmerksomhet og godt omdømme for regionen. Det igjen vil føre til vekst og stort potensiale for at flere aktører skal komme på banen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Gjøvik Kommune, Østre og Vestre Toten kommuner, og Søndre og Nordre Land kommuner. I perioden fra mars 2017 til mars 2018 har Østre Toten vært prosjektleder for forprosjektet KOM. KOM står for kultur, opplevelser og mat. Nå skal prosjektet videreføres i et 3-årig hovedprosjekt som et samarbeid mellom alle de fem kommunene i Gjøvikregionen.

Kommunene i Gjøvikregionen er kjent for å ligge midt i matfatet og har store jordbruksarealer. Østre Toten er en av landets største kommuner når det kommer til grønnsaksproduksjon, og har også flere store og viktige aktører innen jord- og skogbruk. Matnettverket «Mat fra Toten» har satt Toten på kartet som et kraftsentrum innen lokal og kortreist mat. Alle fem kommunene er blant landets mest attraktive kulturkommuner, og sammen er det et solid tilfang av ressurser og aktiviteter å bygge videre på. For eksempel har Gjøvikregionen en rik kulturhistorie knyttet opp til ulike personer, steder og hendelser som kan danne grunnlag for utvikling av nye opplevelser i skjæringspunktet mellom mat og kultur.

Gjøvikregionen har i sitt handlingsprogram vedtatt at det skal legges til rette for verdiskapning innen kultur, mat og opplevelsesnæringene gjennom prosjektsatsningen KOM – kultur, opplevelser og mat.

Regionrådet vedtok 14.12.18 å bevilge 300.000 kr årlig til prosjektet KOM.

Les hele strategien her: