No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Midler til Helseverkstedet


Helseinn verksted for integrerte helsetjenester har fått innvilget søknad om skjønnsmidler.


Presset på helse- og omsorgssektoren øker, og vi er nødt til å finne nye og mer effektive måter å jobbe på fremover. En av de største utfordringene vi må løse, er hvordan vi kan få til et bedre samarbeid på tvers av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, nemlig å skape  integrerte helse- og omsorgstjenester.

Kommunene i Gjøvikregionen har sammen valgt å gå inn i prosjektet Verksted for integrerte helsetjenester (VIH), fordi vi ser viktigheten av å jobbe sammen regionalt med felles problemstillinger når det kommer til integrerte helse- og omsorgstjenester. Verkstedet åpnet på Bright House i august 2020, og er et unikt samarbeid mellom kommunene i Gjøvikregionen, Helseinn, et tverrfaglig miljø fra NTNU, Sykehuset Innlandet og Fagskolen Innlandet. Vi ønsker å utvikle verkstedet til å bli en møteplass for felles forskning, utvikling- og innovasjonsprosjekter, med felles mål om å utvikle bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester.

Målet er blant annet å utvikle bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester, og skape en møteplass og arena for samarbeid for de fem kommunene i Gjøvikregionen, NTNU, Sykehuset Innlandet og Helseinn.