No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

NT6 deler sitt kunnskapsløft


NT6 i Gjøvik har fått 200.000 kroner i bidrag fra Innlandet fylkeskommune. Bedriftene setter i høst sine ansatte på skolebenken, og satser både tid og penger på økt kunnskap.


NT6 i Gjøvik har i løpet av få år etablert seg som et ledende innovasjons- og kompetansemiljø i Innlandet. Nå har bedriftsnettverket fått 200.000 kroner i bidrag fra Innlandet fylkeskommune. Bedriftene setter i høst sine ansatte på skolebenken, og satser både tid og penger på økt kunnskap. Og selvsagt vil NT6 også dele noe av dette med fellesskapet.

Raske endringer

Teknologi, smittespredning og endring av forretningsmodeller påvirker måtene bedriftene jobber og organiserer seg på. Kompetanse er ferskvare og bedriftene må investere i ny kunnskap for å kunne bistå kundene best mulig i en tid med store forandringer. Karen Stampen er prosjektleder for opplæringsprogrammet ved NT6.

Spleiser på kunnskapsløft

Et solid bidrag fra det offentlige har være viktig for å kunne gjennomføre et omfattende opplæringsprogram. I løpet av høsten vil det avholds flere samlinger som bidrar til at bedriftene hos NT6 kan tilby bedre og mer relevante tjenester til næringslivet i Innlandet. For NT6 er det et mål å videreutvikle det sterke nettverket som er etablert, og ha tverrfaglig kompetanse slik at bedriftene kan jobbe med komplekse prosjekter for større kunder. Innlandet må utvikle sterke nettverk og flere bedrifter må samarbeide. Da blir vi konkurransedyktige og kan utfordre etablerte konsulentmiljøer og de store konsulentselskapene i andre deler av landet.

Deler kunnskap

NT6 har basert mye av sin virksomhet på utstrakt deling av kunnskap mellom bedriftene og med ansatte og bedrifter utenfor NT6. Også det kommende kompetanseløftet skal komme fellesskapet til gode. Enkelte arrangement vil være åpne dersom smittesituasjonen tillater det, mens andre deler vil bli tilgjengelig digitalt.

Må forstå endringer og innovasjon

NT6 ser at kunnskap om forretningsmessig analyse, strategisk utvikling og innovasjon vil bli stadig viktigere. Det er også viktig å styrke ledelse av bedriftene gjennom faglig påfyll og diskusjon om praktiske utfordringer, samt styrke bedriftenes evne til markedsføring, salg og dialog med kunder.
Dette til sammen tror vi vil gi grunnlag for økt omsetning av tjenester knyttet til omstilling og bruk av ny teknologi. For NT6 er dette også viktig for at vi kan utvikle en plattform og metode for kompetansedeling og løsning av komplekse kundeprosjekter.

For mer informasjon:

Prosjektleder Karen Stampen (45207900/info@nt6.no)

DETTE ER NT6

NT6 er et bedriftsnettverk og kompetansemiljø etablert i 2018 og lokalisert i Gjøvik sentrum. NT6 huser ca. 15 bedrifter med 40 ansatte i skjæringspunktet mellom IT, design og kommunikasjon. NT6 representerer et tverrfaglig samarbeid og et etablert samarbeid med flere andre kompetansemiljøer og institusjoner i regionen. Flere studenter ved NTNU er tilknyttet NT6 gjennom jobb og arbeid med ulike studieoppgaver, og flere større virksomheter er tilknyttet kompetansemiljøet gjennom avtaler og leveranse av tjenester. NT6 står hvert år for en rekke faglige samlinger og arrangement, og uformelle nettverkstreff sammen med andre aktører. Mange av disse er åpne for alle og har vært viktig som møteplass for studenter og lokale bedrifter.