No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Ny regionsjef


Ansettelsesutvalget innstiller Svein Håvar Korshavn som ny regionsjef i Gjøvikregionen Utvikling. Vedtatt i regionstyret 29.06.22.


Pressemelding

Dato: 28.06.2022

Ansettelsesutvalget innstiller Svein Håvar Korshavn som ny regionsjef i Gjøvikregionen Utvikling

Regionstyret i Gjøvikregionen innstiller Svein Håvar Korshavn som ny regionsjef i Gjøvikregionen Utvikling under ekstraordinært styremøte 29. juni, Korshavn er 57 år gammel og kommer fra Gjøvik. Han tar over stillingen i Gjøvikregionen Utvikling etter Jarle Snekkestad, som har vært konstituert siden påske.

Korshavn kommer fra stillingen som daglig leder og seniorrådgiver i konsulentselskapet inPublic AS og samarbeidende partner i kommunikasjonsbyrået Burson, Cone & Wolfe. Korshavn har tidligere hatt flere stillinger i Telenor og vært daglig leder i Byen vår Gjøvik.

En region med store muligheter

Svein Håvar Korshavn mener at Gjøvikregionen har alle forutsetninger for å lykkes de kommende årene.

– Regionen har et eksportrettet industrimiljø som deltar i verdensmesterskapet hver dag, og vi har et av landets fremste kunnskaps- og forskningsmiljøer med NTNU, SINTEF og NIBIO i spissen, sier Korshavn. Han mener at Gjøvikregionen har viktig deler av kunnskapen Norge trenger for å lykkes i fremtiden.

– Digitaliseringen, automatisering på nye områder og en økende etterspørsel etter arbeidskraft stiller nye krav til hvordan vi utfører en rekke oppgaver. Sammen med Norges ambisjoner om økt eksport og lavere utslipp har Gjøvikregionen har store muligheter for å bidra til utviklingen av Norge og skape nye jobber de kommende årene, sier Korshavn.

Bedre veier og jernbane viktig

Gjøvikregionen Utvikling har de siste årene hatt en sentral rolle i arbeidet med å sikre investeringer for Rv 4 og Gjøvikbanen. Korshavn sier dette arbeidet vil videreføres med full kraft. – Når det nå er varslet en gjennomgang av alle store samferdselsprosjekter og at neste NTP fremskyndes til 2024, blir samarbeidet i Stor-Oslo Nord enda viktigere for å nå igjennom overfor sentrale myndigheter, sier Korshavn

Kutter båndene til politikken

Korshavn har gjennom flere år vært aktiv politiker, og han har til nå sittet i fylkestinget i Innlandet. Nå er tiden som folkevalgt over.

– Jeg søker om fritak fra alle verv som folkevalgt før jeg tiltrer, og jeg ser frem til et godt samarbeid med regionstyret og regionrådet i Gjøvikregionen. Politikere har vedtatt en ambisiøs strategisk plan for utviklingen av Gjøvikregionen, sier Korshavn som slår fast at det er politikerne som har det siste ordet i alle saker som behandles.

Flere gode søkere

– Det var flere godt kvalifiserte søkere til stillingen som regionsjef, sier leder Stian Olafsen og nestleder Bror Helgestad i regionstyret. De to ordførerne ble sammen med Gjøviks kommunedirektør Kari Sollien oppnevnt som ansettelsesutvalg, og har hatt ansvaret for utvelgelsesprosessen.

– Etter en omfattende prosess med flere intervjurunder, tester og referanseinnhenting falt valget på Svein Håvar Korshavn. Han har store ambisjoner for regionen og er svært motivert for stillingen. Hans erfaring fra tidligere jobber, personlige egenskaper og en god forståelse for politiske prosesser vil være et viktig bidrag til Gjøvikregionen Utvikling, sier de to ordførerne.

Kontakter for ytterligere informasjon:

Stian Olafsen, leder av Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd (tlf. 41408473)
Kari Sollien, kommunedirektør i Gjøvik kommune (tlf. 951 10 120)
Svein Håvar Korshavn (tlf. 90542721)

Fakta om Gjøvikregionen Utvikling:

  • En fellessatsing mellom kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Formålet er å utvikle næringslivet og bidra til økt bosetting i kommunene.
  • En viktig regional pådriver og igangsetter av regionale utviklingsprosjekter, som også har et tett samarbeid med NTNU og andre kompetansemiljøer.
  • Ivaretar også prosjektledelse av Stor-Oslo Nord, som siden 2012 har samlet kommunene i Gjøvikregionen, Gran og Nittedal om arbeidet for utbygging av riksveg 4 og Gjøvikbanen, med sikte på å korte ned reisetiden mellom Gjøvik og Oslo.
  • Har sekretariatsansvaret for Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd. Virksomheten er lokalisert i Bright House i Mustad Næringspark og har i dag fire ansatte.

Aktuelle lenker: