No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Nye Veier prioriterer Rv4


Nye Veier AS har i sin anbefaling til Samferdselsdepartementet
fastholdt sin prioritering av Rv4.


Nye Veier prioriterer Rv4

Nye Veier har i sin anbefaling til Samferdselsdepartementet fastholdt sin prioritering av Rv4.  Stor-Oslo Nord er svært tilfreds med begrunnelsen som gis. En samlet utbygging av Rv4 vil bety en innsparing på 35 minutters kjøretid fra Mjøsbrua til Gjelleråsen, og en investering på 22 milliarder kroner.

Leder i Stor-Oslo Nord, Gjøvikordfører Torvild Sveen, kommenterer;

«Stor-Oslo nord er fornøyd med at Nye Veier ønsker å ha hele Rv4-strekningen fra Mjøsbrua til Oslo i sin portefølje. Dette er i tråd hva selskapet har ment hele tiden. Vi øyner nå et håp for at dette vil la seg realisere dersom Regjeringen og Stortinget lar Nye Veier få vegen i sin portefølje. Dersom Rv4 ikke bygges ut i løpet av kort tid, risikerer vi å sette Raufoss industripark, en av landets største industriklynger, i spill. Dessuten er en utbygging svært avgjørende for både Nittedal og Gjøvik som i dag preges sterkt av at Rv4 er en flaskehals i trafikksystemet».

Rv4 prioriteres ned av Statens vegvesen

Statens vegvesens innspill til departementet anbefaler ikke en fullføring av Rv4 på Hadeland (Roa-Gran grense, samt over Lygna), kun en oppgradering til 80 km/t mellom Reinsvoll og Lygna. Det forventes, og vil arbeides aktivt for at Statens vegvesen endrer sin innstilling i løpet av NTP-prosessen.

«Dessverre må jeg konstatere at Statens vegvesen er i ferd med å utspille sin rolle som en etat som setter trafikksikkerhet i førersetet. Rv4 fra Mjøsbrua til Raufoss er en av de strekningene med flest dødsulykker og et høyt antall ulykker. Når vi i tillegg ser at de velger seg ut en strekning med lavt trafikkgrunnlag, fra Lygna til Reinsvoll, må en sette et spørsmålstegn ved Statens vegvesens vilje til å satse på Rv4 i det hele tatt», uttaler Torvild Sveen.