No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Pressemelding fra Stor-Oslo Nord


Pressemelding fra Stor-Oslo Nord, ved ordfører Harald Tyrdal, Lunner kommune, og ordfører Randi Eek Thorsen, Gran kommune.


NÅ HASTER DET MED Å VEDTA ETAPPE 2 AV RV4-UTBYGGINGEN PÅ HADELAND!

Statens vegvesen ved utbyggingsdirektør Kjell Davik, sier at de sterkt vil anmode samferdselsdepartementet om å legge frem Hadeland etappe 2 (bompengeproposisjonen) for stortingsbehandling snarest mulig, slik at de kan iverksette anbudsprosessene. De er utfordret av regjeringen på å anbefale prosjekter som raskt kan settes i gang og skape aktivitet i disse tider. I så henseende sier Davik at Rv4 Roa-Gran/Jaren-Amundrud-Lygnabakken etappe 2 er gryteklar. Det er brukt 250 millioner kroner på planlegging og ekspropriasjon av eiendommer, og reguleringsplanene er straks vedtatt.

Prosjekt Rv4 Hadeland etappe 2  er prioritert i gjeldende Nasjonale transportplan (2018-2029), men Statens vegvesen har i sitt ferske innspill til departementet ikke prioritert prosjektet i ny Nasjonal transportplan (2022-2033).

Hvis prosjektet ikke vedtas nå, og igangsettes i den NTP-perioden vi er inne i, kan det derfor oppstå en ny usikkerhet om prosjektet. Kommunene, lokalsamfunnet og næringslivet har brukt store ressurser på prosessen, og de berørte familiene som har måttet finne seg nye hjem, har blitt påført store belastninger. Vi må utnytte de investeringer som er gjort og sørge for bedre og sikrere fremkommelighet for personer og gods. En utbygging av Rv4 er nødvendig for å styrke og videreutvikle en av Norges viktigste industriregioner, og vil være en lønnsom og fornuftig utvikling av hovedstadsregionen.

KONTAKTPERSONER: Ordfører Harald Tyrdal (93454719) og Randi Eek Thorsen (90507478).