No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Regional næringsrådgiver


Ledig fast 100% stilling som Regional næringsrådgiver i Gjøvikregionen.


Gjøvikregionen er et kraftsenter innen bioøkonomi, IKT/Cyber og industri/manufacturing, og har en ambisjon om å styrke sin nasjonale posisjon som et dynamisk og attraktivt sted å drive næringsvirksomhet og å bosette seg. Gjøvikregionen Utvikling er regionens regionale utviklingsorgan og sekretariat for Gjøvikregionen interkommunale politiske råd. Vi har kontorlokaler i Bright House i Mustad Næringspark.

Gjøvikregionen ønsker med dette å øke innsatsen innenfor regional næringsutvikling for å bidra til mer innovasjon og jobbskaping. Gjøvikregionen Utvikling søker derfor en offensiv, nytenkende og aktiv næringsrådgiver i 100% stilling.

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Være pådriver for å utvikle næringslivet i Gjøvikregionen i nært samarbeid med kommunene for å skape flere arbeidsplasser og tiltrekke nye bedrifter.
 • Lede, iverksette og gjennomføre prioriterte næringsrettede prosjekter forankret i Gjøvikregionens planer og strategier.
 • Være en viktig rådgiver for etablerte bedrifter og gründere og medvirke i utviklingsprosjekter.
 • Lede, drive markedsføring og saksbehandling for Regionalt bedriftsrettet næringsprogram i samarbeid med de kommunale næringsrådgiverne. Oppfølging av vedtak i programmets styre.
 • Samhandling med offentlige virkemiddelaktører og næringsorganisasjoner.
 • Bidra til å realisere regionens satsingsområder og årlige handlingsplaner og ta aktivt del i utviklingen av innovasjonshuset Bright House.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innenfor bedriftsøkonomi, innovasjon og ledelse, teknologifag eller andre fag med klar relevans for arbeidsoppgavene.
 • Relevant praksis over tid, med dokumenterte resultater, helst med noe fartstid fra næringslivet. Innsikt i og erfaring fra offentlig administrasjon er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Du har et brennende engasjement for utvikling av bedrifter og arbeidsplasser.
 • Du er god til å jobbe selvstendig, ta egne initiativ og til å gjennomføre.
 • Du er en god teamarbeider, klarer å engasjere andre og bygger relasjoner og nettverk.
 • Du må kunne dokumentere god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du må kommunisere godt og tydelig både internt og utad.

Vi kan tilby:

Den mest utfordrende og spennende næringsutviklingsstillingen i Innlandet, i en region med et dynamisk næringsliv og nasjonale og internasjonale kompetansemiljø.

Du vil samarbeide tett med dine kolleger, med de kommunale næringsrådgiverne, med viktige fag- og utviklingsmiljøer i SINTEF Raufoss, NTNU Gjøvik og mange andre.

Du vil ha base i Bright House, Gjøvikregionens innovasjonshus, der mange viktige samarbeidsaktører er samlet. Du vil ha et arbeidsområde som spenner fra Synnfjellet i nord til Skreiberga i sør, og fra Mjøsa i øst, til Randsfjorden i vest.

Fast stilling. Medlemskap i KLP. Lønn etter avtale.

Søknad sendes elektronisk til regionsjef Tore Jan Killi tore-jan@gjovikregionen.no  innen 7.juni – eventuelle spørsmål rettes til Tore Jan Killi på tlf. 90 76 44 90 eller e-post.

www.gjovikregionen.no