No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Regional Utviklingsanalyse


Samfunnsbidraget fra næringslivet i åtte kommuner fra Gjøvik i nord til Nittedal i sør.


Stor-Oslo Nord har fått utarbeidet denne regionale utviklingsanalysen for å sette søkelyset på den store verdiskapningen regionen bidrar med for nasjonen, og for å dokumentere de transportutfordringene som næringsliv og innbyggere sliter med daglig på Rv4 og på Gjøvikbanen.

Men, enda viktigere: Vi vil sette søkelyset på de barrierer vår dårlige veg- og jernbanestandard skaper for utvikling og attraktivitet på aksen Oslo-Gjøvik. Dårlige infrastruktur er noe vi har levd med i mange år, men som vi verken vil eller kan leve med fremover.

Vi har hele tiden ment at den dårlige vegstandarden på Rv4, og begrenset kapasitet på Gjøvikbanen, hindrer en ønsket næringsutvikling og bosetting nordover langs vår akse. Ikke nok med det: Hvis dette ikke blir bedre snart, står vi i fare for å miste mange av våre viktigste bedrifter.

Dessverre er dette realiteter! Denne rapporten dokumenterer at vårt næringsliv deler bekymringene. Mange av landets viktigste industribedrifter ligger i vår region og opplever daglig kø og forsinkelser på grunn av dårlig infrastruktur. Vårt næringsliv sier følgende: «Rv4 er vår eksportvei, og dårlig standard og køer er blitt en trussel for vår konkurranseevne.»

Stor-Oslo Nord-alliansen vil takke NyAnalyse AS for en grundig og metodisk rapport, som på en tydelig måte dokumenterer utfordringene.