No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Kick-off for cyberklyngen


The Norwegian Cluster for Cyber Security ble åpnet under Sikkerhetsfestivalen på Lillehammer.


Digital transformasjon skaper muligheter, men gjør oss også sårbare. Trusselbildet er anspent, og angrepstaktikker og strategier utvikler seg raskt. Etterspørselen etter cybersikkerhet øker i takt med trusselbildet. Dette er grunnen til at Norwegian Cluster for Cyber Security har dannet en næringsklynge i samarbeid med akademia og offentlige aktører.

  • Klyngens hovedmål er å utvikle innovative cybersikkerhetsløsninger for å imøtekomme behovene til partnernes digitale univers.
  • Klyngen skal bidra til å gjøre Norge til det fremste landet i verden innen cybersikkerhet, ved å forbedre cybersikkerheten gjennom partnersamarbeid og forskningsbasert innovasjon.
  • Cybersikkerhetsklyngen skal styrke samarbeidet mellom partnerne og akademia for å sikre en tryggere digital verden.

«Innlandet er Cyberlandet,» sa fylkesordfører Even Alexander Hagen under åpningen av Cybersikkerhetsklyngen på Lillehammer 31. august. Hagen trakk frem at det over en lengre periode har blitt jobbet både politisk og administrativt på lokalt, regionalt og fylkeskommunalt nivå for å legge til rette for styrkning av miljøet innen cybersikkerhet. Og hvordan disse kan bidra til å øke antall arbeidsplasser i Innlandet.

Et konkret eksempel på det er CyberLand-prosjektet som ble etablert i 2018 av fylkeskommunen, Gjøvikregionen Utvikling, Lillehammer Vekst, NTNU i Gjøvik og Cyberforsvaret. Målet med prosjektet har vært å bidra til utvikling av Norges ledende klynge innen cyber- og informasjonssikkerhet som skal skape flere arbeidsplasser og nye bedrifter som kan forsvare vår cybersikkerhet.

Prosjektet er støttet av Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling, Lillehammerregionen, Hamarregionen, Innovasjon Norge og CyberLand.

Foto: Digital Innlandet.