No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Trøkk på Bioøkonomi


Ny bioøkonomistrategi for Gjøvikregionen er under arbeid.


Gjøvikregionen er Opplands største bioregion, med store ressurser og mange produsenter innenfor tre og mat, og annen foredling av biologiske råvarer. Vi har også en rekke nasjonalt og internasjonalt sterke miljøer innenfor forskning og utdanning på dette feltet. I tillegg er vi en av Norges sterkeste regioner på IKT og vareproduksjon. Dette gir oss muligheter som regionen skal utnytte enda bedre i fremtiden, sammen med partnere fra ellers i Innlandet, i Norge og fra utlandet.

Arbeidet med en Bioøkonomistrategi for Gjøvikregionen er derfor startet opp, med forankring i Biostrategien for Innlandet. Prosessen ivaretar det arbeidet som er gjort de siste årene innenfor temaet, og skal involvere kommunene, fylkeskommunen og en rekke miljøer i regionen. Det er Regionrådet som til slutt vedtar strategien, trolig før jul. Dokumenter vil løpende bli lagt ut på hjemmesiden til Gjøvikregionen Utvikling, og alle er velkomne til å gi innspill underveis.

Prosjektleder

Jarle Snekkestad

Konstituert Regionsjef

Jarle er konstituert Regionsjef fra 01.04.22, og jobber med planer, strategier og utredninger og leder flere prosjekter. Jarle koordinerer også arbeidet i Stor-Oslo Nord.

jarle@gjovikregionen.no