No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Utbygging av kraftnett


Det bevilges 250 000 kr til forprosjekt for utbygging av kraftnett som skal sikre regionale interesser.


Forprosjektet skal arbeide videre med å sikre regionale interesser i planer for utbygging av linjekapasitet og tilgang til kraft.

Erfaringer fra arbeidet med batteriprosjektet i 2021 (JBI) ble oppsummert i flere regionale fora. Et samlet Næringsforum anbefalte da at kommunene i Gjøvikregionen og viktige samarbeidspartnere, styrker det regionale næringsarbeidet og etablerer en beredskap slik at muligheter som byr seg, raskt kan følges opp. Næringsforum består av kommunale næringsrådgivere, Vaager Innovasjon, Landsbyen Næringshage og Raufoss Industripark.

Prosjektet avdekket svakheter i Gjøvikregionen med tanke på etablering av kraftkrevende industri. Og at manglende og/eller for dårlig infrastruktur blir en konkurranseulempe. Det er tydelig at Gjøvikregionen må ha tilstrekkelig kraftforsyning og bedre transportløsninger for å kunne være med i konkurransen om etableringer.

Gjennom blant annet Stor-Oslo Nord prosjektet jobber Gjøvikregionen Utvikling aktivt med å bedre infrastrukturen på vei og bane. Fra nasjonalt hold er det igangsatt et arbeid for å kartlegge behovene for utbygging av linjekapasitet og krafttilgang i ulike deler av landet. Statnett jobber for å øke nettkapasiteten på kort og land sikt, samtidig som vi skal opprettholde stabil og sikker kraftforsyning. I løpet av de siste årene har kraftutbygging fått stor oppmerksomhet nasjonalt. Det er igangsatt ulike prosesser som det er avgjørende at Gjøvikregionen kan følge opp.

Regionsjefen mener derfor at det er av stor betydning at Gjøvikregionen raskt organiserer oppstart av et prosjekt for å spille inn regionens behov for utbygging av linjekapasitet og krafttilgang.

Gjøvikregionen Interkommunalt politisk råd bevilget 05.12 kr 250 000 til oppstart av arbeidet.