No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Utdrag fra Ortens sluttinnlegg


- Dere må stå samlet om prioriteringene


Leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen Helge Orten (H), takket alle møtedeltakerne på Raufoss for å ha møtt opp og gitt komiteen viktige innspill i arbeidet videre. Han uttalte at bedriftslederne og ordførerne hadde gitt dem en veldig god beskrivelse av næringslivets utfordringer, og de hadde klart fått med seg at Rv4 og Gjøvikbanen er det viktigste for oss.

Han understreket at han selv, som er fra Møre- og Romsdal, er fra en region som er opptatt av verdiskaping, og som i likhet med Raufoss-industrien har en stor eksport.

  • Mitt samferdselsengasjement er i stor grad er knyttet hvordan vi kan skape verdier, og dette handler om to ting; Det ene er å skape attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner, det andre er å sørge for at varene kan transporteres ut. (…) I Gjøvikregionen handler det om jernbane og vei – en god og sikker transport ut. Erfaringene fra Ringens-møtet tidligere på dagen, og Raufoss-møtet nå, viser at vi må bli hakket flinkere til å løfte opp verdiskapningen og ta verdiskapningen inn i den samla samfunnsplanleggingen. Det vi ser er at vi reagerer når køen står der, istedenfor at vi greier å løfte blikket og begynne å planlegge enda litt før, slik at det det blir samsvar mellom arealplanleggingen lokalt og regionalt, transportplanleggingen, etableringen av næringsareal (…) så slipper vi at folk står i kø før vi reagerer. Det vi opplever nå er at, på riksveg 4 for eksempel, er at veksten og utviklingen i området her har gått fortere enn utviklingen av infrastrukturen, og ergo så får vi køproblemer på veiene.»

Helge Orten redegjorde også for prosessen med Nasjonal Transportplan;

  • Så er det slik at vi er inne i en prosess med Nasjonal Transportplan. Foreløpig ligger den hos etatene, slik at det er transportetatene som nå jobber med grunnlaget for Nasjonal Transportplan. Vi rullerer den hvert fjerde år. Det betyr at det er svært nyttig å være ute og møte dere og å få innspill på aktuelle prosjekt i denne regionen, likeens som vi reiser rundt i landet for øvrig. Men, det som er viktig er å være tidlig ute med å jobbe, og bruk næringslivet, det er min tilbakemelding, for det funker i hvert fall godt på meg. Hvis du forteller meg at dette er et viktig prosjekt fordi det styrker verdiskapningen, ja, da er det enklere for meg å være med å prioritere det i neste omgang.

Helge Orten understreket behovet for prioritering;

  • Så er det en ting til som er ganske viktig, for å få gjennomslag på nasjonalt nivå. Vi har en begrenset pengemengde, selv om det ikke alltid virker sånn, så har vi det. Vi er nødt til å prioritere. Da er det utrolig viktig hvis en lokalt regionalt klarer å legge til rette for å følge en prioritering, hva som vittigst og skal tas først. Hva som er nummer en, to, tre fire osv. Jo mer samstemt dere opptrer lokalt, jo større gjennomslag vil dere ha i møte med meg og andre i Stortinget, eller for så vidt i regjeringen. (…) Jeg vil understreke det, fordi det er viktig at regionen står mest mulig samla i samferdselsprioriteringen.

Til slutt kommenterte Helge Orten revisjonen av porteføljen til Nye Veier AS;

  • Så skal vi revidere porteføljen til Nye Veier, og jeg skjønner at det virker attraktivt for mange i forhold til Rv4. jeg tror at det skal dere bare fortsette å jobbe målrettet med. Fordi den muligheten er også der. Vi har ikke sagt hvordan vi skal rullere porteføljen enda, annet enn at den skal rulleres i løpet av denne stortingsperioden, om vi gjør det i sammenheng med nasjonal transportplan, eller om det skal skje separat, det kommer vi helt sikkert tilbake til, men uansett så går det arbeidet nå fremover. Hvis dere har ambisjoner om at Rv4 skal bli en del av den porteføljen, så må man bare fortsette å argumentere godt for det inn mot rulleringen av NTP.

Orten avsluttet med å poengtere viktigheten av en sterk norsk lastebilnæring.

Veldig mye av transporten vil skje på lastebil, i tillegg til bane og sjø. Vi er opptatt av å legge til rette for at vi har en konkurransedyktig norsk lastebilnæring. Vi har en felles agenda med Norges Lastebileier Forbund på dette området. Vi kan ikke liberalisere for mye, slik det nå ligger i EU’s mobilitetspakke, der man åpner for å gå litt for langt. (…) Hvis vi skal ha en god logistikk på eksport av varer, så må vi ha en sterk norsk transsportnæring å lene oss på.

15 november er det klart for Konferansen for Gjøvikbanen og Rv4. Meld deg på til brooke@gjovikregionen.no.

Les mer om arrangementet her.