No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Vekst i antall bedrifter


Økningen i antall bedrifter i Gjøvik er større enn økningen i Hamar- og Lillehammer til sammen.


Ferske tall fra SSB i dag viser positiv utvikling i antall bedrifter i regionen, og best av sammenlignbare regioner. Økningen i antall bedrifter i Gjøvik er større enn økningen i Hamar- og Lillehammer til sammen. Jord-og skogbruksnæringen holder stand. 

Antall bedrifter totalt:

år

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

antall

6843

6810

6780

7081

7275

7479

7536

7584

7791

 endring

 

-33

-30

301

194

204

57

48

207

Vi ser en gledelig utvikling i regionen sett i sin helhet, hele 207 flere bedrifter i 2018 mot et 50-talls  økning i 2016 og 2017. Regionene vi sammenligner oss med hadde følgende endringer  i 2018:

Hamarregionen en økning på 168, Lillehammerregionen + 169, Ålesundregionen  +108, Grenland på + 113 og Kongsvingerregionen +26. Av øvrige naboregioner hadde Valdres  +9 og Hadeland +15.

Økningen var størst i Gjøvik  + 104 , + 40 i Ø Toten , + 34  i N-Land, +33 i V Toten og -4 i S Land. Tilsvarende for Hamar og Lillehammer var hhv +58  og +29. Ringsaker hadde en økning på 57.

Det er størst økning  innen tjenesteyting og innen bygge- og anleggsvirksomhet.

Den største næringen i regionen er jord- og skogbruk med en andel på ca 23%. Næringens andel av sysselsettinga har kun gått ned med 1,5% siste 5 år. Det er bemerkelsesverdig økning av antall enheter innen jord-/skogbruk siste år i Gjøvik (+ 104), og i V-Toten (+33).