No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Vi søker helserådgiver


Ledig stilling som rådgiver og sekretariatsleder i helseregion Gjøvik-Hadeland.


Helseregion Gjøvik-Hadeland er et formalisert regionalt helsesamarbeid mellom kommunene i Gjøvik- og Hadeland om helsetjenester og som i tillegg inngår i den nye samarbeidsstrukturen mellom kommunene og Sykehuset Innlandet, Helsefellesskap Innlandet. Dette er en stilling med spennende utviklingsoppgaver, bred samhandling og nettverksbygging, samt forvaltnings – og koordineringsansvar for aktuelle saker i helseregionen. Du vil få kontorplass hos Gjøvikregionen Utvikling i Bright House i Mustad Næringspark der også Verksted for Integrerte Helsetjenester holder til.

Rådgiverressursen rapporterer til kommunalsjef i Østre Toten kommune på vegne av regional helse- og omsorgsledergruppe. Den som ansettes vil ha stor innflytelse på utforming av stillingen som er nyopprettet.

Arbeidsoppgaver:

 • Sekretariat for regional helse- og omsorgsledergruppe, inkludert saksforberedelse, oppfølging av saker mellom møter og gjennomføring av møter
 • Gjennomføre saksutredning og utarbeide saksgrunnlag for politiske saker i alle sju kommuner
 • Samordning av samarbeid om tjenester, innovasjon og utvikling
 • Legge til rette for samhandling mellom:
  • kommunene
  • kommunene og sykehusene
  • faggrupper og tjenesteenheter
  • tjenestene og pasient/brukergrupper
  • offentlig sektor og det sivile samfunn
  • kommunene og næringslivet
 • Oppfølging av kvalitetsindikatorer, avvik og uønskede hendelser på samhandling mellom kommunene og helseforetakene
 • Følge opp oppgaver innenfor helse- og omsorgstjenestenes ulike fagområder både ut fra oppdrag fra regional helse- og omsorgsledergruppe og oppdrag gitt i politiske vedtak
 • Sikre godt kunnskapsgrunnlag for regional helse- og omsorgsledergruppes beslutningsprosesser
 • Ansvar for og deltakelse i utviklingsprosjekter i regionen – sikre god fremdrift
 • Administrativ støtte og årsplanlegging for regional helse- og omsorgsledergruppe
 • Delta i nettverk med øvrige helseregioner i Innlandet

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere universitets- eller høyskoleutdanning innenfor ledelse/prosessledelse/prosjektledelse/samfunnsfag og/eller helse og sosialfag, gjerne på masternivå
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • Forståelse for rammebetingelsene som offentlig ansatte må forholde seg til
 • God forvaltnings- og samhandlingskompetanse

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Egenskaper:

 • Gode analytiske ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Omstillingsevne og fleksibilitet
 • Selvstendig og pålitelig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Interessant jobb med gode utviklingsmuligheter, læring og påvirkningsmuligheter
 • Tett samarbeid med helse- og omsorgslederne i regionen
 • Konkurransedyktige betingelser

Østre Toten kommune er vertskommune for stillingen som rådgiver i helseregionsamarbeidet, som ansatt vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Arbeidssted er hos Gjøvikregionen Utvikling i Bright House.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Søknaden sendes på e-post til Gjøvikregionen Utvikling :  tore-jan@gjovikregionen.no innen 21.mars.