No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Vinner på studentsamarbeid!


Slik jobber LESS AS med studentene i Gjøvikregionen.


For LESS AS som er en liten oppstartsbedrift med begrensede ressurser er det helt nødvendig å spille på lag med studentene ved NTNU i Gjøvik. De har til enhver tid pågående studentoppgaver og prosjekter, og noen av disse har endt opp som premierte bachelor-oppgaver med svært høy kvalitet. Vi kan nevne Sara Elisabeth Løvfs bachelor-oppgave fra 2018 som fikk Eureka-prisen for sin oppgave «In-bound Marketing Strategi for LESS AS».

Denne oppgaven dannet grunnlaget for en student ved Høyskolen Kristiania som i 2021 startet implementeringsarbeidet basert på Løvfs bachelor-oppgave under sin praksisperiode hos LESS.

Det er et strategisk planmessig strukturert arbeid sentralt i vår bedriftskultur som vektlegger kontinuerlig dialog med universitetsmiljøer.

På Næringslivsdagen i fjor høst startet de dialogen med en ny studentgruppe som skulle skrive bachelor-oppgave våren 2022. Etter en arbeidsprosess omkring aktuelle emner og justering av problemstillingen fikk oppgaven tittelen «It’s all about the stretcher – LESS beredskapsbåre i ny drakt». Dette ble en studie av alternative materialer og alternative produksjonsmetoder for beredskapsbåren. Etter at deres fabrikk brant ned til grunnen i begynnelsen av 2021 ble dette studiet et viktig arbeid parallelt med deres egne prosesser med å raskt bygge opp igjen produksjonen.

Daglig leder i LESS AS Anders Haug Thomassen legger vekt på:

  • Det er et samfunnsansvar å hjelpe universitetsstudenter med store og små oppgaver under deres studieløp
  • Det er en fantastisk ressurs å ha NTNU i regionen, det må vi evne å utnytte
  • Kvaliteten på studentarbeider øker med vår egen evne til å tilrettelegge og følge opp
  • Gjennom kontinuerlig kontakt med studentene blir de pådrivere for oss for å vedlikeholde og oppdatere oss på ny kunnskap

Ønsker du å delta på Næringslivsdagen 2022? Vi er i gang med planleggingen. Ta kontakt med Lotte for mer informasjon.

Lotte Kildeborg

Kommunikasjonsansvarlig og CM for Bright House

Lotte er ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon i Gjøvikregionen Utvikling og Bright House. Hun leder også utvikling og drift av Bright House.

lotte@gjovikregionen.no