No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Arrangementsutvikling


Prosjekt for innovasjon og verdiskaping av opplevelser og arrangementer på Hadeland og i Gjøvikregionen.


Prosjektet skal bidra til næringsutvikling, merkevarebygging og skape minneverdige opplevelser for tilreisende og innbyggere i regionene.

Arrangementsutvikling er et utviklingsprosjekt som drives av Regionrådet for Hadeland og Regionrådet for Gjøvikregionen. Hadelandskommunene og kommunene i Gjøvikregionen er virkeområde for prosjektet. Aktivitetene er ment å få effekt for så mange aktører som mulig i hele regionen. Økt aktivitet og lønnsomhet skal oppnås gjennom større samarbeid mellom særlig fire sektorer; idrett, kultur, media og reiseliv. Prosjektet har ikke ansvar for gjestestrømmene i regionene og kan derfor ikke resultatmåles mot disse vekstmålene. De er allikevel førende for arbeidet.

Regionene skal oppleves som Norges beste på arrangement og opplevelser.

Det er seks strategiområder:

  • Utvikling av kultur og idrettsarrangement for å styrke arrangementenes verdiskaping i regionene.
  • Befeste og utvikle Gjøvikregionens og Hadelands posisjon som kultur- og idrettsregioner.
  • Videreutvikle og styrke nettverket mellom arrangører og reiseliv.
  • Økt aktivitet, stolthet og engasjement blant innbyggere.
  • Erfaring og kompetanseoverføring mellom regionene.
  • Utvikle en nasjonal ledende konferanse for kompetanseheving for arrangører innen idrett og kultur.

En fellesnevner, kompetansemessig, for de seks målområdene er konsept- og opplevelsesutvikling. For å lykkes med å levere høyere kvalitet til innbyggere og tilreisende, må vi styrke opplevelsene. Prosjektet skal legge til rette for en mer målrettet og systematisert kompetansehevingsprosess knyttet til arrangementsinnovasjon og næringsutvikling.

Hovedmål

Hovedmål for prosjektet er å videreutvikle allerede eksisterende større arrangement og bidra til å utvikle nye, samt å jobbe for å få større nasjonale arrangement til regionen innen idrett og kultur.

Kontakt Marianne for mer informasjon om arrangementsutvikling

Marianne Aashaug

Prosjektleder

Marianne er prosjektleder for arrangementsutvikling i Hadeland og Gjøvikregionen.

maa@gjovik.com