No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Campus Gjøvik Boost


Campus Gjøvik Boost skal som det offisielle navnet tilsier, føre til et løft for Gjøvikregionen fra sin base ved Campus Gjøvik.


Tiltaket er motivert av å formidle muligheter og forbedre rammevilkårene for nettverksbygging, oppgavesamhandling og realisering av gode idéer som allerede eksisterer i regionen. Slik situasjonen er i dag mangler det en god løsning for Gjøvikregionen som samler aktørene for samfunns- og næringsutvikling under samme tak, og som oppretter et felles språk som lettere kan åpne for kommunikasjon og forståelse mellom partene.

Boost har som målsetning å opptre som dette savnede digitale mellomleddet, som skal være en lavterskel arena for å knytte kontakter som kan gi lønnsomme samarbeid.