No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Campus Gjøvik Science Network


CGSN arbeider for gjøre Gjøvikregionen og Innlandet mer attraktiv for forskning, innovasjon, bosetting, næringsliv og næringslivsetablering.


Campus Gjøvik Science Network (CGSN) administeres av Gjøvikregionen Utvikling og er et etablert samarbeid mellom universitet/fagskolemiljøet og hjørnesteinsbedriftene i Gjøvikregionen:

 • Gjøvikregionen Utvikling
 • Høgskolen i Gjøvik
 • Fagskolen Innlandet
 • NCE Raufoss
 • EAB Engineering
 • Eidsiva
 • EG Retail AS
 • Mustad Næringspark AS
 • Industribygg AS

CGSN sitter i sentrum av samarbeidsmuligheter, i selve hjertet av Campus Gjøvik. Vi arbeider for gjøre Gjøvikregionen og Innlandet mer attraktiv for forskning, innovasjon, bosetting, næringsliv og næringslivsetablering. Vi tilbyr tjenester helt i fra grunnleggende nettverksbygging, til konseptutviklinger og bedriftsetableringer. Disse tjenestene krever et godt nettverk, som gjør det mulig å realisere tanker og idéer til å bli håndfaste produkt og tjenester som regionen vil dra nytte av. Dette har vi i ryggmargen, med vårt unike samarbeidsprosjekt med ledende samfunnsaktører som en stor trekkraft.

Vi jobber for å gjøre Gjøvikregionen og Innlandet mer attraktivt for forskning, innovasjon, bosetting, næringsliv og næringslivsetablering.

Nettverket ønsker å være i nær kontakt med både studenter og næringsliv i Gjøvikregionen, samt å legge til rette for bedriftsetableringer, konseptutviklinger og kommersialisering av FoU. Dagens pågående aktiviteter:

 • Konseptutvikling av nettportalen Boost og «Prosjekt Gjøvik»
 • Bedriftsetablering av «Prosjekt Gjøvik»
 • Arena Connected Living
 • ByRegionprogrammet

 


Styret til CGSN

Styreleder:
Atle Jensen/NCE Raufoss

Styremedlemmer:
Jørn Wroldsen / NTNU i Gjøvik
Einar Amlie Karlsen / Industribygg AS
Terje Solheim / Mustad Næringspark AS
Ivar Lien / Fagskolen Innlandet (FI)
Elisabeth Krokeide / Eidsiva Vekst
Tore-Jan Killi /Gjøvikregionen Regionråd

Kontaktperson for CGSN hos Gjøvikregionen Utvikling

Kai Henning Glæserud

Næringssjef

Kai Henning er næringssjef og har hovedansvar for tilskudds- og støtteordninger for etablerere og bedrifter, og kurs og kompetansehevingstiltak.

kai@gjovikregionen.no