No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Connected Living


Connected Living er et prosjekt som handler om å skape fremtidens leve- og bomiljøer.


I kommunereformarbeidet i Oppland tok fylkesmannen initiativet til etablering av en nasjonal pilot. Bakgrunnen var å nytte erfaringer fra næringslivet for å skape innovasjon i reformarbeidet. I delprosjektet i Gjøvikregionen ble målsetningene for Connected Living tatt inn. Dette er en velferdspilot om kommunale velferdstjenester. Utgangspunktet er store demografiske utfordringer framover med kraftig økning i de eldste aldersgruppene mens de yrkesaktive er mer stabile. Samtidig er den økonomiske situasjonen svakere, og det kan stilles spørsmål om hvordan kommuneøkonomien utvikler seg – ikke minst i lys av kommunenes store pensjonsforpliktelser. Med et slikt fremtidsbilde er det viktig å finne nye løsninger som reduserer presset på offentlige tjenester. Både offentlig og privat sektor må ta ansvar for dette og sammen med forskingen bruke kunnskap på tvers av fagområder.

Det handler om utvikling av lokalsamfunn, boligløsninger og produkt som gjør at folk kan bo lengst mulig hjemme.

Prosjektet i Gjøvikregionen er et samarbeid mellom næringsliv, forsking og offentlig sektor om å utvikle nye velferdstjenester (Connected Living). Det handler om utvikling av lokalsamfunn, boligløsninger og produkt som gjør at folk kan bo lengst mulig hjemme. Forskjellige eksempel vil være interessante, både nye boligprosjekter og ombygging av eldre bygninger, ulike boligtyper, løsninger både i by, tettsted og på bygda, løsninger som viser uterom, møteplasser, infrastruktur og bruk av velferdsteknologi, og som legger til rette for at generasjonene kan bo om hverandre.

På bakgrunn av erfaringene fra et forprosjekt er det formulert visjon og mål samt tiltak for å nå målet i et toårig prosjekt fram til sommeren 2018. Her skal Gjøvikregionen være modell for å utvikle nye løsninger for gode lokalsamfunn og bomiljøer der folk er selvhjulpne og på den måten reduserer presset på offentlige tjenester. Hovedoppgaven er å lage denne modellen med

  • forslag til prosess fra samfunnsplan, via arealplan, detaljplan til byggesak
  • beskrivelse av elementer som gir helhetlige og bærekraftige løsninger for gode lokalsamfunn og bomiljø.

Kommunene i Gjøvikregionen er eiere av prosjektet mens Gjøvikregionen Utvikling er prosjektleder. Det er oppnevnt en styringsgruppe med representanter fra næringsliv, forskning og offentlig sektor. Videre er det oppnevnt en planleggingsgruppe med samme breie deltagelse. I tillegg har hver av kommunene definert en stillingsressurs til arbeidet med prosjektet.

Prosjektleder for Connected Living er

Nils Hesthagen

Prosjektleder
nils@gjovikregionen.no