No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Helseverkstedet


Verksted for integrerte helsetjenester ligger i tredje etasje i Bright House.


Kommunene i Gjøvikregionen har sammen valgt å gå inn i prosjektet Verksted for integrerte helsetjenester (VIH), fordi vi ser viktigheten av å jobbe sammen regionalt med felles problemstillinger når det kommer til integrerte helse- og omsorgstjenester. Verkstedet åpnet på Bright House i august 2020, og er et unikt samarbeid mellom kommunene i Gjøvikregionen, Helseinn, et tverrfaglig miljø fra NTNU, Sykehuset Innlandet og Fagskolen Innlandet. Vi ønsker å utvikle verkstedet til å bli en møteplass for felles forskning, utvikling- og innovasjonsprosjekter, med felles mål om å utvikle bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester.

Målet med prosjektet er:

  • Å utvikle bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester og bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
  • Å gå sammen om å utvikle Verksted for integrerte helsetjenester til å bli en møteplass og arena for samarbeid mellom de fem kommunene i Gjøvikregionen, NTNU, Sykehuset Innlandet og Helseinn
  • Å bidra til å bygge et nasjonalt ledende integrert helsetjenestesystem i Innlandet, og dermed møte forventningene om samarbeid mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten slik det er beskrevet i avtalen mellom Regjeringen og KS om Helsefellesskap
  • Å utvikle lettere tilgjengelig, sømløs og sterkt koordinerte tjenester fra pasientens perspektiv
  • Gjennom bruk av tjenestedesign og innovasjonsmetodikk bidra til innovasjon i offentlig sektor og utvikling av nye tjenester, samt mobilisere og transformere for nye og bedre løsninger
  • Å bidra til økt grad av kompetanseoverføring og samarbeid mellom kommunene, mellom kommuner og sykehus, og akademia.

Gjøvikregionen Utvikling har koordineringsansvaret for dette arbeidet.

Har du spørsmål?

Mari Kristine Knudsen

Prosjektleder Verksted for integrerte helsetjenester

Mari jobber med å koordinere og samhandle aktiviteten i Verksted for integrerte helsetjenester

mari@gjovikregionen.no