No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Gjøvik sykehus er best egnet som akuttsykehus


Gjøvik sykehus er best egnet som akuttsykehus nummer to hvis Mjøssykehuset lander på Moelv, viser en analyse utarbeidet av Oslo Economics.


Oslo Economics  har på vegne av Gjøvik kommune utarbeidet en samfunnsanalyse av lokalisering av akuttsykehus i Innlandet. De har sett på tilgjengelighet, rekruttering, kostnadsanalyser og økonomiske effekter samt reguleringsmessige forhold.

Rapporten viser at det er små forskjeller mellom Gjøvik, Elverum og Lillehammer, men på noen områder skiller Gjøvik seg positivt ut.

Et akuttsykehus i Gjøvik, vil samlet sett fremstå som best, på grunn av noe lavere kostnader til ombygging, best evne til å rekruttere arbeidskraft og gode muligheter for samarbeid mellom sykehuset og universitetsmiljøet.

Største bo- og arbeidsmarkedet

Gjøvik er den største byen og har det største bo og arbeidsmarked når man sammenligner seg med Lillehammer-regionen. Evnen til å rekruttere medarbeidere er avgjørende for kvaliteten på behandlingen som tilbys på sykehuset. Dette gjør at Gjøvik fremstår som det mest attraktive bostedet av de tre byene, og dermed vil det også ha aller best evne til å rekruttere.

I tillegg er det positivt at Gjøvik er en universitetsby med sykepleierutdanning. Tette bånd mellom forskning og utdanning er viktig, og NTNUs ønske om å også utdanne medisinere på Gjøvik, styrker dette ytterligere.

Økonomiske effekter

Akuttsykehuset planlegges som en videreføring av sykehusinfrastrukturen som allerede
er etablert. Alle tre sykehus er store nok til å romme et akuttsykehus. Men den beste bygningsmassen finnes på Gjøvik. En ombygging på Elverum vil det kreve 300 millioner kroner ekstra sammenlignet med Gjøvik, og det vil koste 700 millioner kroner mer å bygge ut på Lillehammer kontra Gjøvik.

Samfunnsanalyse av lokalisering av akuttsykehus i Innlandet