/
Eng
Hold down the Ctrl key (Cmd key on Mac). Press + to enlarge or - to reduce.
MENU

Employees


Here you can find the contact information and the employees for Gjøvikregionen Utvikling


Tore Jan Killi

Regionsjef
tore-jan@gjovikregionen.no

Kai Henning Glæserud

Næringssjef
kai@gjovikregionen.no

Brooke Schjellerud

INN® ansvarlig
brooke@gjovikregionen.no

Jogrim Ristebråten

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
jogrim@gjovikregionen.no