No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Om oss


Gjøvikregionen Utvikling sin hovedmålsetting er å bruke sine ressurser på arbeidsoppgaver som vil bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet, og sette Gjøvikregionen på kartet som en av de mest vekstkraftige i landet.


Gjøvikregionen Utvikling sitt formål er å ivareta og utvikle næringslivet i Gjøvikregionen, bl.a. ved å være et ideskapende, initiativtakende og koordinerende organ.
Vi skal være et kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet i kommunene, fremme samarbeidet mellom næringsinteressene i regionen og mellom næringslivet og kommunene.

Vi gir rådgivning og bistand til næringslivet enten det dreier seg om eksisterende bedrifter eller nyetablerere. Vår forretningsidè er å «Bidra til å styrke og videreutvikle det eksisterende næringslivet».

Rådgivning

Vi gir rådgivning og bistand til næringslivet, enten det dreier seg om eksisterende bedrifter eller nyetablerere.

Kompetanseheving

Vårt mål er at bedriftene i Gjøvikregionen til enhver tid skal ha god tilgang på kvalifisert arbeidskraft. For å nå dette målet jobber vi på alle nivåer, fra å arrangere kurs i styrearbeid til å påvirke utdanningssystemet.

Regionbygging og profilering

Vi jobber for at det skal være attraktivt å bo i, flytte til og besøke Gjøvikregionen. Vi jobber med å markedsføre regionens bo- og levekvaliteter, og å utvikle innbyggernes identitet, stolthet og entusiasme for egen region. Målet er å øke antall innbyggere i regionen, og skaffe nok arbeidskraft til næringslivet.

Bedriftsnettverk

Vi har kontakt med en mengde bedrifter. Vi forsøker å koble de som har et samarbeidspotensiale og til å arbeide i nettverk. De bedriftsnettverkene vi selv er direkte eller indirekte involvert i er: TotAl-gruppen, Eiendomsforvaltning, El-In og Plastnett Innlandet.

Brobygger mellom bedrift og kommune

Gjennom våre eiere i kommunene er Gjøvikregionen Utvikling en brobygger mellom bedrifter og kommunen. Det kan være i forbindelse med utbyggingsspørsmål eller andre aktuelle konkrete forhold. Vi vet som oftest hvilken dør vi skal banke på. Med jevne mellomrom inviterer vi med ordfører og/eller rådmann på bedriftsbesøk. Dette gjør at kommunens ledelse blir bedre orientert om kommunens næringsliv og gir grunnlag for avgjørelser til beste for bedriftene.

Bedre rammevilkår

Gjøvikregionen Utvikling har gode kontakter også mot de sentrale myndigheter. På den måten kan vi gi innspill om hvilke forhold som er viktige for utvikling av vårt næringsliv. Spesielt arbeider vi sammen med Regionrådet for bedre infrastruktur. Dette er viktig både for bedrifter og innbyggere i regionen. Både veg og bane er en forutsetning for nye arbeidsplasser og bosetting. Vi har også bidratt til kontakt med sentrale myndigheter i forbindelse med støtte til industrien i krisetider.


Her er interaktivt kart for veibeskrivelse til vårt kontor

Besøksadresse:
Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik.

Vi holder til i andre etasje på Gjøvik stasjon. Benytt hovedinngangen og henvend deg i skranken. Vår åpningstid er 08:30 – 15:30.

Telefon 61 14 67 00.

Org.nr: 985 243 530

Postadresse:
Postboks 230, 2802 Gjøvik

Personene i Gjøvikregionen Utvikling

Tore Jan Killi

Regionsjef

Tore Jan er regionsjef og daglig leder. Han har samferdsel og by-/tettstedsutvikling som et spesielt fagområde.

tore-jan@gjovikregionen.no

Kai Henning Glæserud

Næringssjef

Kai Henning er næringssjef og har hovedansvar for tilskudds- og støtteordninger for etablerere og bedrifter, og kurs og kompetansehevingstiltak.

kai@gjovikregionen.no

Brooke Schjellerud

INN® ansvarlig

Brooke har ansvar for de internasjonale tjenestene som vi tilbyr. Hun skal bygge opp vårt Nasjonale velkomst- og servicesenter (INN) for utenlandsk kompetanseintegrasjon,
Brooke jobber også med etablererveiledning.

brooke@gjovikregionen.no

Gunn Mari Rusten

Utviklingsleder

Gunn Mari er prosjektleder for Byregionprogrammet og leder regionens satsing på bioøkonomi.

gunnmari@gjovikregionen.no

Ingrid Gjerdevik

Trainee
ingrid@gjovikregionen.no

Jarle Snekkestad

Prosjektleder

Jarle er prosjektleder for Stor-Oslo Nord og arbeider med regionalt utviklingsarbeid.

jarle@gjovikregionen.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev her

* påkrevet felt