No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Gjøvikregionen interkommunale politiske råd


Gjøvikregionen Utvikling er sekretariat for Gjøvikregionen IPR.


Regionrådet for Gjøvikregionen har byttet navn til Gjøvikregionen interkommunale politiske råd fra høsten 2019.

Gjøvikregionen interkommunale politiske råd består av 4 politikere fra hver av de 5 kommunene i regionen, i tillegg 2 fylkespolitikere fra IFKs administrasjon. Regionrådsleder er en av ordførerne i regionen og velges for ett år om gangen. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd ledes administrativt av regionkoordinator som har kontor på Gjøvik.

Innlandet Fylkeskommune og kommunene i Gjøvikregionen har inngått en partnerskapsavtale og fordeler årlig partnerskapsmidler der en fireårig utviklingsplan: Strategisk plan for Gjøvikregionen er retningsgivende for innsatsområdene og Handlingsplanen for Gjøvikregionen er det styrende for den årlige tildelingen.

Det politiske samarbeidet mellom kommunene og IFK skal blant annet

  1. Synliggjøre Gjøvikregionens muligheter overfor næringsliv og etableringer
  2. Skape en arena og møteplass for politikere og administrasjon i de 5 kommunene
  3. Oppnå et bedre tjenestetilbud ved mer effektiv bruk av kommunenes ressurser gjennom å utnytte stordriftsfordeler. Samarbeid på tvers av kommunegrenser skal styrke fagmiljøer, redusere sårbarhet og bedre rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft.
  4. Styrke kommunene i regionen overfor statlige og fylkeskommunale myndigheter*
    *Partnerskapsavtale mellom IFK og regionrådet pålegger partene å samarbeide om regionale utviklingstiltak for regionen.

Medlemmer i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd:

Gjøvik: Torvild Sveen, Tone Lise Kvernlien, Anne Bjærtnes, Even Solhaug
N-Land: Ola Tore Dokken, Tore Stensrud, Linn Sunne, Gunn Marit Øistad
S-Land: Anne Hagenborg, Mona Tønnesland Tholin, Erik Bjørnsveen, Rune Selj
V-Toten: Stian Olafsen, Tonje Jahr Bergum, Elin Synnøve Solberg, Arild Ødegård
Ø-Toten: Bror Helgestad, Guri Bråthen, Tove Beate Karlsen, Kjetil Bakke
IFK:

Regionstyret

Interkommunalt politisk råd opprettet et styrende organ, kalt Regionstyret, som møtes 4-5
ganger i året. Kommunene og fylkeskommunen utpeker sine medlemmer til Regionstyret av og blant de medlemmer de velger til Interkommunalt politisk råd.

Regionstyret skal bestå av to medlemmer fra hver kommune, henholdsvis ordfører og en
opposisjonsrepresentant, og en representant fra Innlandet fylkeskommune.

Regionstyret ivaretar det løpende styringen av det politiske samarbeidet innenfor de
områder kommunestyrene har delegert til Interkommunalt politisk råd, og innenfor de
fullmakter Interkommunalt politisk råd gir gjennom delegeringsreglement og andre direktiv.

Samarbeidsavtale om Interkommunalt politisk råd

Oversikt over saksdokumenter finner du under møtekalenderen.