No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Regionrådet


Gjøvikregionen Utvikling er sekreteriat for Gjøvikregionen interkommunale politiske råd.


Regionrådet for Gjøvikregionen bytter navn til Gjøvikregionen interkommunale politiske råd fra høsten 2019.

Gjøvikregionen interkommunale politiske råd består av 3 politikere fra hver av de 5 kommunene i regionen, i tillegg 2 fylkespolitikere fra OFKs administrasjon. Regionrådsleder er en av ordførerne i regionen og velges for ett år om gangen. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd ledes administrativt av regionkoordinator som har kontor på Gjøvik.

Oppland Fylkeskommune og kommunene i Gjøvikregionen har inngått en partnerskapsavtale og fordeler årlig partnerskapsmidler der en fireårig utviklingsplan: Strategisk plan for Gjøvikregionen er retningsgivende for innsatsområdene men, Handlingsplanen for Gjøvikregionen er det styrende for den årlige tildelingen.

Det politiske samarbeidet mellom kommunene og OFK skal bl.a.

  1. Synliggjøre Gjøvikregionens muligheter overfor næringsliv og etablerere
  2. Skape en arena og møteplass for politikere og administrasjon i de 5 kommunene
  3. Oppnå et bedre tjenestetilbud ved mer effektiv bruk av kommunenes ressurser gjennom å utnytte stordriftsfordeler. Samarbeid på tvers av kommunegrenser skal styrke fagmiljøer, redusere sårbarhet og bedre rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft.
  4. Styrke kommunene i regionen overfor statlige og fylkeskommunale myndigheter*
    *Partnerskapsavtale mellom OFK og regionrådet pålegger partene å samarbeide om regionale utviklingstiltak for regionen.

Gjøvikregionen interkommunale politiske råd medlemmer

Gjøvik: Bjørn Iddberg, Finn Olav Rolijordet, Anne Bjertnes
N-Land: Ola Tore Dokken, Tore Stensrud, Tove Beate Haug
S-Land: Terje Odden, Mona Tønnesland Tholin, Erik Bjørnsveen
V-Toten: Leif Waarum, Hege Eriksen, Elin Synnøve Solberg
Ø-Toten: Guri Bråthen, Lene Melbye, Tove Beate Karlsen
OFK: Even A. Hagen, Thorleif Bang

 

Oversikt over kommende møter med saksdokumenter finner du i vår arrangementsoversikt.

Vedtekter for Regionrådet finner du her. 

Regionråddokumenter finner du her.