No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Årsrapport 2018


Årsrapporten for Gjøvikregionen 2018 er klar, her får du høydepunktene.


Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020 er et overordnet styringsdokument for regionens planer. Planen er et resultat av en rekke mindre og større prosesser som har involvert kommuner, næringsliv, opplæringsinstitusjoner og organisasjoner. Planen er i stor grad næringsrettet og vektlegger tiltak og satsinger som kommunene sammen og hver for seg skal prioritere med mål om å legge til rette for næringsvekst og arbeidsplassutvikling.

Planen danner grunnlaget for våre prioriteringer og oppgaver som er sammenfattet i Årsrapport for Gjøvikregionen 2018, høydepunktene får du her:

  • Byregionprogrammet ble avsluttet i 2018, en stor del av innsatsen har vært rettet mot å skape arenaer for samhandling og nettverksbygging. Utvikling av nye samarbeidsmåter og samarbeidsarenaer gir en mer effektiv bruk av ressurser og et bedre tilbud til næringsliv og gründere.
  • Etableringen av Bright House på Mustad vil bringe aktører i innovasjonssystemet sammen, de som oppsøker huset vil få tilgang til store deler av virkemiddelapparatet på ett og samme sted. Bright House åpner i juni 2019.
  • Stor-Oslo Nord-prosjektet jobber konkret og målrettet med Gjøvikbanen og Rv4. Det har blitt avholdt flere møter på Stortinget og med transportetatene. Konferansen om Gjøvikbanen og Rv4 ble avholdt 15.november i Nittedal. Det har blitt rekruttert 27 bedriftspartnere som støttespillere for arbeidet.
  • Bioøkonomistrategien for Gjøvikregionen ble sendt på høring i november, med planlagt vedtak i april 2019. En ekspertgruppe er etablert, bestående av representanter fra NTNU, Kapabl, Landsbyen Næringshage, Gjøvik kommune og Mat fra Toten.
  • Forprosjekt for Invest in Innlandet er igangsatt med mål om å etablere en ny tjeneste som skal markedsføre Innlandet som etableringssted overfor utenlandske industrielle miljøer. Oppland fylkeskommune eier prosjektet, og Gjøvikregionen utvikling har prosjektledelsen. Innovasjon Norge Innlandet, Hedmark fylkeskommune, Innovasjonsselskapet Klosser og Invest in Norway deltar aktivt i styringen av prosjektet.
  • Gjøvikregionen Utvikling har bidratt til flere møteplasser for gründere, start-ups og næringsliv gjennom Boost Bar og Bright Days, samt flere arrangementer. Boost Bar vant pris for «årets møteplass 2018 i Oppland» for gründerskap og innovasjon. God synlighet på digitale flater med godt over 50 oppslag på nettsider og sosiale kanaler.
  • Næringsutviklingsprogrammet har gjennomført andre året av det treårige Regionale Næringsutviklingsprogrammet. Prosjektet har behandlet 19 søknader, og bevilget støtte til 18 prosjekter i 2018.
  • International Network of Norway – Innlandet (INN) har over 150 personer i nettverket og fikk to nye kunder i 2018 (Nammo og Kongsberg Automative). Det er en økning på 70 personer fra 2017. Det arrangeres jevnlig ulike arrangementer, og nyhetsbrev sendes ut en gang per mnd.
  • Nettsidene til Gjøvikregionen Utvikling ble oppgradert i 2018, prosjekter er oppdatert og nettsidene er optimert i henhold til SEO for å sikre god synlighet på Google. En «aktuelt» side er blitt etablert, der det legges ut 2-4 nyheter hver uke.
  • Gjøvikregionen Utvikling er godt representert på sosiale medier som Facebook (GU, Bright Days, INN og Stor-Oslo Nord) og Twitter. Vi valgte også å ta i bruk Instagram i 2018, det resulterte i 500 nye følgere på 3 mnd.

Les den komplette rapporten Årsrapport for Gjøvikregionen 2018 her.