No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Strategisk forum


Første møte i Strategisk Forum for bærekraftig vekst gjennomført i Bright House.


Strategisk Forum for bærekraftig vekst er en samling av personer fra næringsliv, akademia og politikken som skal jobbe for bærekraftig vekst og samtidig styrke Gjøvikregionens og Innlandets attraktivitet. Forumets ambisjon er å beholde og styrke de internasjonale, nasjonale og regionale posisjonene innen kompetanse, industri, teknologi og landbruk. Forumet vil fungere som en aktiv og handlingsrettet arena for påvirkning av rammebetingelser og aktiviteter som stimulerer og støtter en bærekraftig utvikling av verdikjeder og bedrifter. I tillegg vil forumet bidra til å forsterke Gjøvikregionens og Innlandets attraktivitet.

Forumets mandat er forankret i Strategisk Plan for Gjøvikregionen 2021-2025, den kan leses i sin helhet her.

Første møte

Tirsdag 23. august ble første møte i Strategisk forum for bærekraftig vekst gjennomført i Bright House på Gjøvik. Leder av forumet Morten Brandtzæg (Nammo) ønsket velkommen, og trakk frem viktigheten av samhandling mellom aktørene for å løfte bedriftene. Han var også opptatt av at en må tørre å sette seg noen mål, og levere på det, og at et tettere samarbeid er viktig for å kunne oppnå det. Sverre Narvesen i sekretariatet innledet med bakgrunnen for opprettelsen av forumet, samt en innføring i gruppens mandat. Regionsjef Svein Håvar Korshavn presenterte mulighetsrommet og konkrete prosesser og prosjekter som gir mulighet for oppmerksomhet og koordinering. Det foregår mye spennende i regionen som kan løftes opp og styrkes for fremtidig vekst.

Workshop

Det ble organisert en workshop der forumet ble delt inn i grupper for å kartlegge forumets forventinger, prosjekter og oppgaver.

Noen konkrete funn fra gruppearbeidet:

  • Det er ønskelig å synliggjøre regionen nasjonalt
  • Skape fremtidsrettede arbeidsplasser
  • Tenke tverrfaglig og samarbeid på tvers i større grad
  • Bidra med rekruttering
  • Vi er bedre sammen, enn hver for oss