Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Søndag
25.02.24

Aktivitetskontaktene i kommunen har vært en stor suksess

Vestre Toten kommune har over tid hatt en stor satsing på barn og unge, med et fokus på lavterskel møteplasser og aktivitet med muligheter for alle å delta uansett bakgrunn.

Som en del av denne satsingen ble det i 2021 ansatt to aktivitetskontakter, Hilde Leonardsen og Tommy Gjestvang Svendsen, i prosjektstillinger med barn og unges fritid som arbeidsfelt.

I løpet av prosjektperioden ble det blant annet etablert flere nye møteplasser for barn og unge, igangsatt et omfattende arbeid med gratis ferieaktivitetstilbud i alle skoleferier, opprettet et lokalt aktivitetsfond og tilrettelagt for nye aktivitetsarenaer som for eksempel Vestre Toten skøytebane.

I dette arbeidet var aktivitetskontaktene involvert i prosessene i samarbeid med andre kommunale enheter og frivilligheten i kommunen. Som et resultat av arbeidet som er gjort er nå aktivitetskontaktene fast ansatt og fortsetter sitt arbeid på feltet, som en aktiv samarbeidspart mellom ulike kommunale tjenester og de lokale fritidstilbyderne.

En suksessfaktor for arbeidet har vært å jobbe tett sammen med lokale lag og foreninger og det store spekteret av fritidstilbud man allerede har i kommunen, for å samarbeide med å få vist aktivitetene frem og gjøre det enda enklere å delta.

Dette samarbeidet er nå satt i system og er grunnlaget for et bredt og godt aktivitetstilbud i alle skoleferier, samt styrking av eksisterende møteplasser der lokale lag og foreninger kan vise seg frem og bruke sin kompetanse.

Det er blitt opprettet flere ukentlige fritidstilbud i kommunen som treffer bredt både på innhold og alder, og som alle drives etter samme oppskrift med fokus på inkludering, trygge miljøer og muligheten for å drive både organisert og uorganisert aktivitet sammen med andre. Det skal være gratis å delta, og du kan komme som du er. Nødvendig utstyr til å drive aktivitetene vil være tilgjengelig til gratis utlån på stedet.

Besøkstallene viser at de unge setter pris på tilbudene da de har økt fra i underkant av 3000 årlige besøk, til nesten 15000 ila denne perioden. I tillegg kommer deltakelse i ferieaktivitetstilbudene, og sesongbaserte møteplasser som f.eks skøytebanen.

Vestre Toten aktivitetsfond er også en viktig del av dette arbeidet da fondet, som så dagens lys høsten 2023, gir støtte til barn og unge slik at de kan delta på fritiden på tross av økonomiske terskler, men også til lag og foreninger som ønsker å åpne opp sine tilbud for enda flere.

Fondet er organisert under Vestre Toten Frivilligsentral Aktiv og har det første halve året siden åpningen støttet barn, unge og lokale fritidstilbydere med over 130 000 kr for å sikre deltakelse for alle på fritiden. Der kommunens aktivitetskontakter fasiliterer muligheter for barn og unge til å teste ut fritidstilbudene gratis via ferieaktiviteter eller møteplasser, gir fondet en anledning til å bryte ned økonomiske hindringer for å sikre at de også får deltatt i det ordinære tilbudet dersom de finner ut at de ønsker det.

Det tette samarbeidet med Utstyrsbanken i Vestre Toten gir også mulighet til å organisere gratis utlån av aktivitetsutstyr på de lokale arenaene, slik at alle faktisk får deltatt uavhengig av bakgrunn og erfaring.

Aktivitetskontaktene håper og tror at mange barn og unge i Vestre Toten gjennom dette arbeidet har fått mange fine opplevelser lokalt, og også funnet veien til mange av de flotte fritidstilbudene Vestre Toten har gjennom kommunens dyktige frivillige lag og foreninger.

Et samarbeid som bærer frukter!