Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Onsdag
21.02.24

En populær ungdomsklubb som supplement til andre fritidsaktiviteter

Ungdommens hus i Hov sentrum er blitt en populær møteplass for de unge.

Målsettingen til Søndre Land ungdomsklubb er å gi ungdom et positivt fritidstilbud i trygge rammer. Her tilbys en rekke forskjellige aktiviteter, i lokalene finner man biljardbord, spillkonsoller, bordtennis, musikkanlegg og andre aktiviteter.

Kommunen har bevilget midler slik at klubben kan ha et solid tilbud året igjennom. Den er åpen til faste tidspunkt, faste dager i uken.

Klubben drives av et ungdomsstyre sammen med de ansatte. Styret velges ut av ungdommene selv, og de har blant annet oppgaven med å registrere inngang, selge mat i kiosken, planlegge og gjennomføre både store og små arrangementer.

Klubben ønsker å bidra til utvikling av ungdommenes evne til samarbeid og respekt for andre og seg selv. Dette gjøres gjennom å gi ungdommene erfaring fra samarbeid i grupper, hvor målet er å utvikle solidaritet, selvstendighet og samarbeidsvilje.

Ungdomsklubben er også sentral i det forebyggende arbeidet mot rus, kriminalitet og utenforskap.

Klubben er åpen for ungdom fra og med det året de begynner i 8.klasse, øvre aldersgrense er 19 år. Juniorklubb holdes i klubben to ganger per semester, det er et tilbud til de som går i 5. til 7. klasse på alle barneskolene i Søndre Land.

Ungdommens Hus har blitt en populær møteplass for unge landinger.