Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Lørdag
06.01.24

Kommunen som strekker seg fra fjord til fjell

Nordre Land kommune har unike naturområder, fra våtmarksområdet ved Randsfjorden til Langsua nasjonalpark i Synnfjell. I tillegg et yrende kulturliv med arrangementer på Dokka Camping i spissen.

Nordre Land kommune har omkring 6502 innbyggere, kommunes administrasjonssenter ligger på Dokka. I kommunen er bygg, anlegg og eiendom, varehandel og tjenesteyting de største næringene med tanke på sysselsetting.

Nordre Land ligger i nordenden av Randsfjorden og strekker seg nordover til Synnfjell med kommunens høyeste punkt Spåtind 1414 meter over havet. En kommune som rommer det meste av natur, fra fjord til fjell.

Kommunen har et variert næringsliv, mange byggeklare tomter og et godt barnehage- og skoletilbud.

I tillegg er det et yrende kulturliv med Dokka Camping i spissen for en rekke arrangementer gjennom året som samler mange mennesker til dans og moro.

Ordføreren

Nordre Land kommune ledes av ordfører Ola Tore Dokken. Den tidligere storskytteren skryter gledelig av kommunen han styrer.

Hva er det beste med kommunen du leder?

– Det beste med Nordre Land er samholdet blant innbyggerne og all aktivitet som skjer rundt om i hele kommunen, sier Dokken.

Hva er du mest stolt over med kommunen?

– Jeg er stolt av at Nordre Land har et allsidig næringsliv som gir mange spennende arbeidsplasser. Og at vi har mange aktiviteter som trekker mye folk til Nordre Land, sier Dokken og legger til:

– Da vil jeg spesielt nevne aktiviteter i Landsbyen, arrangement på Dokka camping med noen av Norges beste konsertband og MUSH Synnfjell hvor man kan oppleve hundeløp i flott natur med noen av verdens beste hundekjørere.

– Hva er viktig for kommunen du leder i 2024?

– Legge forholdene til rette for mer boligbygging, næringsutvikling og sørge for flomsikring i og rundt Dokka, sier Dokken.

– Hvis du skulle overtale noen til å flytte til din kommune, hva ville du sagt?

– Nordre Land strekker seg fra fjord til fjell med unike naturområder som våtmarksområdet ved Randsfjorden til Langsua nasjonalpark i Synnfjell, og med Landsbyen Dokka som naturlig sentrum. Her kan du oppleve ekte landsbyliv og levende grender, samtidig som det er kort vei til byene Gjøvik og Lillehammer.

Her er ordfører i Nordre Land, Ola Tore Dokken.