Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Søndag
17.03.24

Labo helse- og omsorgssenter: Et sertifisert livsgledehjem

– En sertifisering vi er veldig stolte av, sier Øivind Skogli, kommunikasjonsrådgiver i Østre Toten kommune.

Labo helse- og omsorgssenter på Lena i Østre Toten kommune åpnet dørene i januar 2020. En solid investering på 622 millioner kroner sto da klart til å ta imot pasienter og brukere.

Labo har 111 sykehjemsplasser fordelt på fire avdelinger. Disse er fordelt med 48 plasser for personer med demens, 26 langtidsplasser for somatikk og 36 korttidsplasser.

I tillegg til sykehjemsdrift, omfatter Labo dag- og aktivitetstilbud, storkjøkken, hjemmetjenester og fysio- og ergoterapitjenester.

Labo har vært sertifisert Livsgledehjem siden åpningen. Sertifiseringsordningen Livsgledehjem er et systemverktøy for personsentrert omsorg, som sikrer at de som bor på plasser som Labo med heldøgns eldreomsorg får tilrettelagte aktiviteter, frisk luft og meningsfulle øyeblikk hver eneste uke.

Sertifiseringen kvalitetssjekkes årlig og er en viktig del av arbeidet for å sikre gode, meningsfulle dager for de eldre på senteret.