Hopp til hovedinnhold
Frode Iversen / Henning Raae
Onsdag
24.04.24

Våronn i Gjøvikregionen – Norges kjøkkenhage våkner til liv!

Hvert år, når vårsola varmer Gjøvikregionens frodige jorder, starter våronna for fullt.

Her, i hjertet av Norges kjøkkenhage, begynner bøndene den årvisse forberedelsen, for å så frøene som vil spire og gro til landets fineste avlinger.

Våronn i Gjøvikregionen er ikke bare en årstid, men sesongen for alt som skal vokse. Historisk har perioden vært avgjørende for regionen, ikke bare som et symbol på fornyelse, men også som en viktig driver for regionens økonomiske utvikling.

Gjennom generasjoner har regionen vært kjent for sin fruktbarhet og har spilt en nøkkelrolle i å mate nasjonen. Og når traktorene ruller ut, minner det oss om en rik landbrukshistorie og den sentrale rollen regionen spiller i norsk matproduksjon.

I regionen er det store, naturlige variasjoner. Her drives det landbruk både på flatbygdene og i fjellbygdene.

Østre Toten

Østre Toten er regionens store landbrukskommune. Her har landbruket en spesielt sterk posisjon, og kan skilte med hele 61 prosent av grønnsaksarealet i Innlandet. Østre Toten er Innlandets nest største jordbrukskommune, og har en veldig stor del av fylkets totale jordbruksareal.

Det er mange arbeidsplasser i tilknyttede næringer, dette gjelder for eksempel pakkerier, flere landbruksverksteder, maskinleverandører og transportnæringen.

I tillegg er Østre Toten vertskommune for NIBIO Apelsvoll, og huser landbruksskolen Valle videregående.

Landbruket er svært viktig for Østre Toten, både som arbeidsplass og som forvalter av kultur- og landskapsverdier. Målet i norsk landbrukspolitikk er å øke matproduksjonen for på den måten opprettholde selvforsyningsgraden. For å nå dette målet må kommuner som har en sterk landbrukssektor bidra. Det gjør Østre Toten.