Hopp til hovedinnhold

Kommunene i Gjøvikregionen har sammen valgt å gå inn i prosjektet Verksted for integrerte helsetjenester (VIH), fordi vi ser viktigheten av å jobbe sammen regionalt med felles problemstillinger når det kommer til integrerte helse- og omsorgstjenester. Verkstedet åpnet på Bright House i august 2020, og er et unikt samarbeid mellom kommunene i Gjøvikregionen, Helseinn, et tverrfaglig miljø fra NTNU i Gjøvik, Sykehuset Innlandet og Fagskolen Innlandet. Vi ønsker å utvikle verkstedet til å bli en møteplass for felles forskning, utvikling- og innovasjonsprosjekter, med felles mål om å utvikle bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester.

Målet med prosjektet er:

  • Å utvikle bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester og bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
  • Å gå sammen om å utvikle Verksted for integrerte helsetjenester til å bli en møteplass og arena for samarbeid mellom de fem kommunene i Gjøvikregionen, NTNU i Gjøvik, Sykehuset Innlandet og Helseinn
  • Å bidra til å bygge et nasjonalt ledende integrert helsetjenestesystem i Innlandet, og dermed møte forventningene om samarbeid mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten slik det er beskrevet i avtalen mellom Regjeringen og KS om Helsefellesskap
  • Å utvikle lettere tilgjengelig, sømløs og sterkt koordinerte tjenester fra pasientens perspektiv
  • Gjennom bruk av tjenestedesign og innovasjonsmetodikk bidra til innovasjon i offentlig sektor og utvikling av nye tjenester, samt mobilisere og transformere for nye og bedre løsninger
  • Å bidra til økt grad av kompetanseoverføring og samarbeid mellom kommunene, mellom kommuner og sykehus, og akademia.

Har du spørsmål?

Tom Vegard Johnsen

Rådgiver i Helseinn og koordinator for Helsevekstedet


+47 922 52 766
tom.vegard@helseinn.no