Hopp til hovedinnhold

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet tilbyr fleksible og yrkesrettede utdanninger, tilpasser ny teknologi og nye trender. Med utdanning fra en av fagskolens linjer og fordypningsområder skaffer du deg et enda sterkere grunnlag for videre yrkeskarriere.

Fagskolen Innlandet er med rundt 2000 studenter en av Norges største offentlige fagskoler. Skolen ligger på Kallerud, en kilometer fra Gjøvik sentrum. Her har det vært utdanningsinstitusjoner siden 1968, både på fagskole- og høgskolenivå. I 2012 flyttet Fagskolen Innlandet inn i fullstendig renoverte lokaler, med moderne auditorier og grupperom.

Fagskolen Innlandet tilbyr tekniske utdanninger innen bygg, anlegg, KEM, FDV, data, elkraft, automatisering, maskinteknikk, maskinteknisk drift, logistikk og transport, samt møbel og innredning. Den står også bak helsefaglige utdanninger innen: psykisk helsearbeid, eldreomsorg, helseadministrasjon, kreftomsorg og lindrende pleie, barsel og barnepleie og miljøarbeid innen rus.

Høyskolen for yrkesfag samarbeider med fagskolen Innlandet og tilbyr bachelorutdanning i byggeplassledelse. Utdanningen kombinerer praktisk og erfaringsbasert kompetanse med teori, og tilbyr dermed arbeidslivet etterspurt ekspertise innen moderne byggeledelse.

Moderne lokaler, naboskapet med NTNU i Gjøvik og nærheten til industrimiljøet på Raufoss legger grunnlaget for et godt og givende studentliv. De mange små og store bedriftene i Raufoss Næringspark er viktige samarbeidspartnere for fagskolen; skolen henter forelesere derfra, og både fagplaner og studentprosjekter utvikles sammen med disse bedriftene.

Nyttige linker