Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Onsdag
03.04.24

Et ledende konsulentselskap på kartlegging av natur i Land

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) innehar unik kompetanse. Denne bruker de til naturrestaurering, samt bistå kommuner med alt som har med natur å gjøre.

Dokkadeltaet er et innlandsdelta der elvene Etna og Dokka møtes og danner Norges fjerde største innsjø, Randsfjorden. Området ble fredet som naturreservat i 1990 og fikk status som Ramsarområde i 2002, som et våtmarksområde med internasjonal verneverdi.

Denne statusen inspirerte Nordre Land og Søndre Land kommune til å se på muligheten for et våtmarkssenter. Dette endte med etablering i 2008 og de to kommunene eier nå DNV sammen.

DNV er et naturinformasjonssenter som utfører en rekke konsulenttjenester for Miljødirektoratet, Statsforvaltere, fylkeskommunen, kommuner, det private og andre.

De gjennomfører også en rekke prosjekter og aktiviteter i nærområdet ved Dokkadeltaet for publikum i samarbeid med eierkommunene, Sparebankstiftelsen DNB og en rekke andre samarbeidspartnere.

Nasjonalt senter

Selskapet skal være et nasjonalt kompetansesenter som skal drive undervisnings- og forskningsvirksomhet innen fagområdene miljø og våtmarksrestaurering. I tillegg fagområder som naturlig kan knyttes til denne virksomheten slik som landbruk og naturforvaltning.

Selskapet skal videre drive en aktiv informasjons- og formidlingsvirksomhet innenfor sine fagområder.

Selskapet jobber mye med konsekvensutredninger av naturmangfold og i nyere tid er det særlig solcellekraftverk i regionen de jobber med utredning av.