Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Søndag
07.04.24

Forsker og leverer kunnskap om mat- og plateproduksjon

NIBIO Apelsvoll er en unik forskningsstasjon i Gjøvikregionen.

Hos NIBIO forsker og leverer de kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog og nærings- og samfunnsøkonomi.

Instituttet skal leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til bruk i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet forøvrig.

Forskningsstasjonen ligger i Østre Toten kommune. Her har det utviklet seg fra en avansert går på Toten, til en av landets største og mest avanserte steder for landbruksforskning.

Fasilitetene på Apelsvoll gir muligheter for variert forskning innen forskjellige felter. Dette være seg alt fra bruk av ny teknologi og presisjonsjordbruk, til uttesting av forskjellige driftssystemer innen plantedyrking.

Kompetansemiljøet er veldig bra og sammen med infrastrukturen på gården er Apelsvoll en svært attraktiv arbeidsplass.

Les mer om Apelsvoll her.